Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

UPIS PUTEM PRIJAVE U RAZREDBENI
POSTUPAK  VELEUČILIŠTA RRiF
u prvu godinu stručnog prijediplomskog  studija 
za r
ačunovodstvo i financije 
(trogodišnji studij, 180 ECTS bodova)


UVJET ZA UPIS

  • završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine i položen završni ispit ili “gimnazijska” matura položena prije 2010. godine.

Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni studij.
Upisna kvota: 
100 studenata (50 redovitih i 50 izvanrednih studenata).


NAČIN UPISA

Upis putem prijave u razredbeni postupak Veleučilišta RRiF koji se odnosi na:

- učenike koji su završili strukovnu srednju školu prije 2010. godine i položili završni ispit, pri čemu strukovna škola mora biti u trajanju od najmanje četiri godine,
- učenike koji su završili gimnaziju prije 2010. godine i položili maturu,
- učenike koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske u  ukupnom trajanju od 12 godina. 

 

Pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske obvezni su podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije.
- Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanje u u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima podnosi se Agenciji za odgoj i obrazovanje.
-  Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanje u strukovnim programima podnosi se Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Za više informacija obratite se izravno Veleučilištu RRiF na telefon 01/4699-735.


VREDNOVANJE I RANGIRANJE PRISTUPNIKA 

Pri utvrđivanju bodova za rangiranje  prijavljenih pristupnika  u razredbenom postupku Veleučilišta RRiF:

  • najviše 50 % bodova pristupnik može steći  na temelju općeg uspjeha svih razreda srednje škole
  • najviše 30 % bodova pristupnik može steći na temelju  uspjeha na završnom ispitu srednje  strukovne škole (ili na temelju uspjeha na “gimnazijskoj” maturi)
  • najviše 20 % bodova pristupnik može steći na temelju motivacijskog intervjua.

Pristupnici koji su položili državnu maturu i ostvarili jedno od prva tri mjesta na županijskim, međužupanijskim ili državnom natjecanju u disciplini: Računovodstvo (prema pravilima Worldskills Croatia), imaju pravo na izravni upis na prvu godinu studija.


Prijave za upis na stručni prijediplomski  studij za računovodstvo i financije na Veleučilištu RRiF podnose se putem internet stranice www.rvs.hr ili osobno u tajništvu Veleučilišta RRiF, Zagreb, Martićeva 29/ III. kat.

Prijave na studij putem internet stranice www.rvs.hr obavljaju se na način da kliknete na link studija koji želite prijaviti (redoviti ili izvanredni, preko niže navedenih linkova ili linkova s desne strane web stranice).

Prijava na studij putem interneta:

Koraci kroz prijavu:

1. korak: upisuju se matični podaci kandidata (ime i prezime, adresa, kontakt, završena škola i napomena).

2. korak: 
potvrda o uspješnoj prijavi sa pristupnim podacima (LogIn) za studentski portal Eduneta.
S LogIn podacima za studentski portal Eduneta može se koristiti sustav poruka, do statusa: upisani na studij.
Stjecanjem statusa: upisani na studij, stječe se i mogućnost korištenja svih funkcija sustava (raspored, prijave na ispit, ankete i sl.)

Prijava se može predati i osobno popunjavanjem prijavnice u dekanatu Veleučilišta RRiF – Martićeva 29, III. kat.


Informacije o prijavama, razredbenim ispitima i upisima možete dobiti u prostorijama Veleučilišta RRiF – Martićeva 29, putem internet stranica  ili pozivom na telefonski broj 01/4699-735 radnim danom od 9 do 19 sati.