Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Natječaj za upis u prvu godinu trogodišnjeg prijediplomskog stručnog studija za računovodstvo i financije u akademskoj godini 2023./ 2024.

VELEUČILIŠTE RRiF, Zagreb, Martićeva 29

na temelju čl. 69. st. 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Nar. nov., br. 119/22.) raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis u prvu godinu trogodišnjega stručnog prijediplomskog studija
za računovodstvo i financije u akademskoj godini 2023./2024.

 

Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni studij.

 

Pravo upisa u prvu godinu stručnog prijediplomskog studija za računovodstvo i financije, smjer: računovodstveno-financijski imaju osobe koje su prethodno završile odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine i položile državnu maturu. Iznimno, osoba koja je prije 2010. godine bez položene državne mature završila odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine u Republici Hrvatskoj te osoba koja je završila odgovarajuće obrazovanje u ukupnom trajanju od 12 godina u inozemstvu, može upisati stručni prijediplomski studij.

Stručni prijediplomski studij može upisati i osoba koja je završila odgovarajući stručni kratki studij.

 

Razredbeni postupak za pristupnike koji su položili državnu maturu obuhvaća:

Uspjeh na državnoj maturi osnovne B razine (50 %) i opći uspjeh svih razreda srednje škole (50 %).

Uspjeh na državnoj maturi vrednuje se na sljedeći način:

17 % od ukupnog uspjeha na državnoj maturi odnosi se na hrvatski jezik

17 % od ukupnog uspjeha na državnoj maturi odnosi se na matematiku

16 % od ukupnog uspjeha na državnoj maturi odnosi se ne strani jezik.

 

Razredbeni postupak za pristupnike koji nemaju položenu državnu maturu nego položen završni ispit strukovne srednje škole ili gimnazijsku maturu obuhvaća:

vrednovanje općeg uspjeha svih razreda srednje škole (50 %)

vrednovanje uspjeha na završnom ispitu odnosno maturi (30 %)

motivacijski intervju (20 %).

 

Završetkom trogodišnjega stručnog studija stječe se 180 ECTS bodova i stručni naziv:

„Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije“.

Upisni rokovi:

UPISNI ROK

MOTIVACIJSKI INTERVJU
će se održati

UPISI
će se održati:

I. Upisni rok

08.05.2023.

11.05.2023.

II. Upisni rok

05.06.2023.

08.06.2023.

III. Upisni rok

03.07.2023.

06.07.2023.

IV. Upisni rok

24.07.2023.

27.07.2023.

V. Upisni rok

11.09.2023.

14.09.2023.

VI. Upisni rok

25.09.2023

28.09.2023.

 

 

ONLINE PRIJAVE U TIJEKU!

putem mrežne stranice Veleučilišta RRiF: www.rvs.hr

Kontakt e-mail: veleuciliste@rrif.hr
Kontakt telefon: 01 / 4699 – 735

 

Početak nastave: 2. listopada 2023. godine

Školarina za akademsku godinu 2023./2024.: Cijena školarine i popusti objavljeni su na internet stranici Veleučilišta RRiF www.rvs.hr

 

Upisna kvota: 100 studenata

 

Dokumenti za prijavu:

svjedodžbe svih razreda srednje škole (original ili ovjerene preslike)

svjedodžba o završnom ispitu/maturi (original ili ovjerena preslika)

preslika osobne iskaznice

 

VELEUČILIŠTE RRiF, Martićeva 29, Zagreb

Informacije: tajništvo 01/ 4699-735 ili na mrežnim stranicama www.rvs.hr