Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Natječaj za upis u prvu godinu trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija za računovodstvo i financije u akademskoj godini 2022./ 2023.

RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Zagreb, Martićeva 29

na temelju čl. 77. st. 1., 2. i 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.) raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis u prvu godinu trogodišnjega preddiplomskog stručnog studija
za računovodstvo i financije u akademskoj godini 2022. / 2023.

Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni studij.

Pravo upisa u prvu godinu stručnog studija imaju osobe koje su prethodno završile srednje obrazovanje.

Razredbeni postupak za pristupnike koji su položili državnu maturu obuhvaća:

Uspjeh na državnoj maturi osnovne B razine (50 %) i opći uspjeh svih razreda srednje škole (50 %).

Uspjeh na državnoj maturi vrednuje se na sljedeći način:

17 % od ukupnog uspjeha na državnoj maturi odnosi se na hrvatski jezik

17 % od ukupnog uspjeha na državnoj maturi odnosi se na matematiku

16 % od ukupnog uspjeha na državnoj maturi odnosi se ne strani jezik.

Razredbeni postupak za pristupnike koji nemaju položenu državnu maturu nego položen završni ispit strukovne srednje škole ili gimnazijsku maturu obuhvaća:

vrednovanje općeg uspjeha svih razreda srednje škole (50 %)

vrednovanje uspjeha na završnom ispitu odnosno maturi (30 %)

motivacijski intervju (20 %).

Završetkom trogodišnjega stručnog studija stječe se 180 ECTS bodova i stručni naziv:

„Stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije“.

Upisni rokovi:

UPISNI ROK

MOTIVACIJSKI INTERVJU
će se održati

UPISI
će se održati:

I. Upisni rok

11.04.2022

14.04.2022.

II. Upisni rok

09.05.2022.

12.05.2022.

III. Upisni rok

13.06.2022.

15.06.2022.

IV. Upisni rok

04.07.2022.

07.07.2022.

V. Upisni rok

05.09.2022.

08.09.2022.

VI. Upisni rok

19.09.2022

22.09.2022.

 

ONLINE PRIJAVE U TIJEKU!

putem mrežne stranice RRiF Visoke škole: www.rvs.hr

Kontakt e-mail: visoka-skola@rrif.hr
Kontakt telefon: 01 / 4699 – 735

Početak nastave: 3. listopada 2022. godine

Školarina za akademsku godinu 2022 / 2023.: Cijena školarine i popusti objavljeni su na internet stranici RRiF Visoke škole www.rvs.hr

Poseban popust na školarinu za RANI UPIS – do 30.6.2022.

Upisna kvota: 100 studenata

Dokumenti za prijavu:

svjedodžbe svih razreda srednje škole (original ili ovjerene preslike)

svjedodžba o završnom ispitu/maturi (original ili ovjerena preslika)

preslika osobne iskaznice

RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 29, Zagreb

Informacije: tajništvo 01/ 4699-735 ili na mrežnim stranicama www.rvs.hr