Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

UPIS NA TEMELJU POLOŽENE DRŽAVNE MATURE
NA OSNOVNOJ (B) RAZINI

u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija 
za r
ačunovodstvo i financije 
u ak.god. 2020./2021.
(trogodišnji studij, 180 ECTS bodova)


UVJET ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA:

  • završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine,
  • položena državna matura.

Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni studij.
Upisna kvota:
100 studenata (50 redovitih i 50 izvanrednih studenata).


NAČIN UPISA

Upis na temelju položene državne mature na osnovnoj (B) razini koji se odnosi na:
- učenike gimnazijskih programa koji su položili državnu maturu;
- učenike  srednjih strukovnih škola koji su položili državnu maturu;

Prijave za upis na preddiplomski stručni studij na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment obavljaju se putem internetske stranice www.postani-student.hr Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta.

Pristupnici - državljani druge države članice EU imaju jednaka prava na pristup upisu na RRiF VŠ kao i pristupnici - državljani RH. Pristupnici iz trećih zemalja mogu se upisati na RRiF VŠ u sklopu prijavljene kvote za strance. Prije pristupanja razredbenom postupku moraju provesti postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pri Agenciji za odgoj i obrazovanje odnosno Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.


VREDNOVANJE I RANGIRANJE PRISTUPNIKA

Utvrđivanje bodova za rangiranje  prijavljenih pristupnika:

50 % bodova odnosi se na postignuti uspjeh iz predmeta  obveznog dijela državne mature i to:

  • hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 17 %
  • matematika – osnovna razina (B) – 17 %
  • strani jezik – osnovna razina (B) – 16 %

50 % bodova odnosi  se  na postignuti opći uspjeh  svih razreda srednje škole.

Pristupnici koji su položili državnu maturu i ostvarili jedno od prva tri mjesta na županijskim, međužupanijskim ili državnom natjecanju u disciplini: Računovodstvo (prema pravilima Worldskills Croatia) imaju pravo na izravni upis na prvu godinu studija.


Kalendari i vremenici polaganja ispita državne mature u šk. god. 2019./2020.


Informacije o prijavama, razredbenim ispitima i upisima možete dobiti u prostorijama RRiF Visoke škole – Martićeva 29, putem internet stranica  ili pozivom na telefonski broj 01/4699-735 radnim danom od 9 - 19 sati.