Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Uvjeti za upis u 1. godinu stručnog diplomskog studija Korporativne financije

Veleučilište RRiF u prvu godinu
stručnog diplomskog studija
Korporativne financije 
u ak. god.  2023./2024. upisuje:

NASTAVA ZAPOČINJE 4.3.2024.

Studente koji su završili stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvarili najmanje 180 ECTS bodova ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje tri godine.

Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.
Upisna kvota: 60 studenata (30 redovitih i 30 izvanrednih).
Upisni postupak provodi se do popunjenja upisne kvote, a na temelju postignutog uspjeha na prethodnom studiju.
Završetkom stručnog diplomskog studija stječe se 120 ECTS bodova i stručni naziv: magistar/magistra korporativnih financija - mag.oec.


Za pristupnike koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu postupak priznavanja provodi ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje.


Informacije o uvjetima upisa i razredbenom postupku možete dobiti na telefon 01 46 99 735 radnim danom od 9-19 sati. Upisi se provode u Tajništvu Veleučilišta RRiF (Martićeva 29/ 3. kat).


Prijava na studij putem interneta:

DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE


VIŠE O ŠKOLARINI