Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Uvjeti za upis u 1. godinu diplomskog stručnog studija Korporativne financije

RRiF VŠ u prvu godinu
diplomskog stručnog studija
Korporativne financije 
u ak. god.  2022/2023. upisuje:

Studente koji su završili stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvarili najmanje 180 ECTS bodova ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje tri godine.

Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.
Upisna kvota: 60 studenata (30 redovitih i 30 izvanrednih).
Upisni postupak provodi se do popunjenja upisne kvote, a na temelju postignutog uspjeha na prethodnom studiju.
Završetkom stručnog diplomskog studija stječe se 120 ECTS bodova i stručni naziv: magistar/magistra korporativnih financija - mag.oec.


Za pristupnike koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu postupak priznavanja provodi RRiF Visoka škola za financijski menadžment u suradnji s ENIC/NARIC uredom Agencije za znanost i visoko obrazovanje.


Informacije o uvjetima upisa i razredbenom postupku možete dobiti na telefon 01 46 99 735 radnim danom od 9-19 sati. Upisi se provode u Tajništvu RRiF Visoke škole (Martićeva 29/ 3. kat).


Prijava na studij putem interneta:

STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE


VIŠE O ŠKOLARINI