Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Natječaj za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Korporativne financNatječaj za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Korporativne financije u akademskoj godini 2022 / 2023.ije u akademskoj godini 2020 / 2021.

RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Zagreb, Martićeva 29

na temelju čl. 77., st. 1., 2., 4. i 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.) raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija
Korporativne financije u akademskoj godini 2022. / 2023.

Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni studij.

Pravo upisa u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog imaju osobe koje imaju završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvareno najmanje 180 ECTS ili dodiplomski studij u trajanju najmanje 3 godine.

 

Upisni postupak provodit će se do popunjenja upisne kvote, a na temelju postignutog uspjeha na prethodnom studiju.

 

Završetkom dvogodišnjega specijalističkog diplomskog stručnog studija
stječe se 120 ECTS bodova i stručni naziv:

„Stručni/stručna specijalist/specijalistica korporativnih financija“.

 

 Upisni rokovi:

UPISNI ROK

UPISI
će se održati:

            I.    Upisni rok

11.04.2022.

           II.    Upisni rok

09.05.2022.

         III.    Upisni rok

13.06.2022.

         IV.    Upisni rok

04.07.2022.

           V.    Upisni rok

05.09.2022.

         VI.    Upisni rok

19.09.2022.

 

ONLINE PRIJAVE U TIJEKU!

putem mrežne stranice RRiF Visoke škole: www.rvs.hr

Kontakt e-mail: visoka-skola@rrif.hr
Kontakt telefon: 01 / 4699 – 735

Početak nastave: studeni 2022. godine

Školarina za akademsku godinu 2022 / 2023.: Cijena školarine i popusti objavljeni su na internet stranici RRiF Visoke škole www.rvs.hr

Mogućnost plaćanja školarine u ratama, kreditnom linijom Diners Club International i putem studentskih kredita.

Upisna kvota: 60 studenata

Dokumenti za prijavu:

svjedodžba / diploma o prethodno završenom studiju (original ili ovjerene preslike)

ovjereni prijepis ocjena s prethodnog studija

preslika osobne iskaznice.

RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 29, Zagreb

Informacije: tajništvo 01/ 4699-735 ili na mrežnim stranicama www.rvs.hr