Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Nastava u zimskom semestru u ak. god. 2022/23. za studente trogodišnjeg stručnog prijediplomskog studija za računovodstvo i financije počinje 3. listopada 2022. godine.

NAPOMENA: U rasporedima se nalaze termini kodirani bojom koja označava skupinu studenata na koju se odnosi određeni termin. Objašnjenje značenja boja  u tablici ispod.

  Vježbe i seminari za sve studente (VJ)
  Izborni predmet
  Predavanja za sve studente (P)
Raspored predavanja u akademskoj godini 2022/23. ( 1. godina, 1. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan  03.10 - 08.10.2022. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan  10.10 - 15.10.2022. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan  17.10. - 22.10.2022. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan  24.10. - 29.10.2022. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan  31.10. - 05.11.2022. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan  07.11. - 12.11.2022. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan  14.11. - 19.11.2022. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan  21.11. - 26.11.2022. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan  28.11. - 03.12.2022. 9.tjedan
Raspored za 10 tjedan  05.12. - 10.12.2022. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan  12.12. - 17.12.2022. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan  19.12. - 24.12.2022. 12.tjedan
Raspored za 13 tjedan  09.01. - 14.01.2023. 13.tjedan
Raspored za 14 tjedan  16.01. - 21.01.2023. 14.tjedan
Raspored za 15 tjedan  23.01. - 28.01.2023. 15.tjedan
Raspored za 16 tjedan  30.01. - 31.01.2023. 16.tjedan

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2022/23. ( 2. godina, 3. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan  03.10 - 08.10.2022. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan  10.10 - 15.10.2022. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan  17.10. - 22.10.2022. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan  24.10. - 29.10.2022. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan  31.10. - 05.11.2022. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan  07.11. - 12.11.2022. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan  14.11. - 19.11.2022. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan  21.11. - 26.11.2022. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan  28.11. - 03.12.2022. 9.tjedan
Raspored za 10 tjedan  05.12. - 10.12.2022. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan  12.12. - 17.12.2022. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan  19.12. - 24.12.2022. 12.tjedan
Raspored za 13 tjedan  09.01. - 14.01.2023. 13.tjedan
Raspored za 14 tjedan  16.01. - 21.01.2023. 14.tjedan
Raspored za 15 tjedan  23.01. - 28.01.2023. 15.tjedan
Raspored za 16 tjedan  30.01. - 31.01.2023. 16.tjedan

 

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2022/23. ( 3. godina, 5. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan  03.10 - 08.10.2022. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan  10.10 - 15.10.2022. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan  17.10. - 22.10.2022. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan  24.10. - 29.10.2022. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan  31.10. - 05.11.2022. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan  07.11. - 12.11.2022. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan  14.11. - 19.11.2022. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan  21.11. - 26.11.2022. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan  28.11. - 03.12.2022. 9.tjedan
Raspored za 10 tjedan  05.12. - 10.12.2022. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan  12.12. - 17.12.2022. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan  19.12. - 24.12.2022. 12.tjedan
Raspored za 13 tjedan  09.01. - 14.01.2023. 13.tjedan
Raspored za 14 tjedan  16.01. - 21.01.2023. 14.tjedan
Raspored za 15 tjedan  23.01. - 28.01.2023. 15.tjedan
Raspored za 16 tjedan  30.01. - 31.01.2023. 16.tjedan