Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Kliknite na linkove ispod za detalje o pojedinim predmetima: 

I. godina
PREDMET I. semestar II. semestar Ukupno sati ECTS
Pred. Sem. Vjež. Pred. Sem. Vjež.
Uvod u ekonomiju 30 30         60 5
Ekonomika poduzeća 30 15         45 4
Poduzetništvo       30   15 45 4
Gospodarska matematika 30   30       60 5
Poslovna statistika       30   30 60 5
Osnove informatike 30   15       45 4
Poslovna informatika       30   15 45 4
Osnove računovodstva 30   30       60 5
Računovodstvo       30   30 60 5
Ugovorno trgovačko pravo       30 30   60 5
Osnove javnih financija       30   30 60 5
Poslovni engleski jezik I 30 30         60 5
Poslovni engleski jezik II       15 30   45 4
UKUPNO SATI 180 75 75 195 60 120 705 60

 

II. godina
PREDMET III. semestar IV. semestar Ukupno
sati
ECTS
Pred. Sem- Vjež. Pred. Sem. Vjež.
Financijsko računovodstvo I 30   30       60 5
Financijsko računovodstvo II       30   30 60 5
Računovodstvo troškova       30   15 45 4

Primjena izravnih i neizravnih poreza u poslovanju trgovačkog društva

30   30       60 5
Računovodstvo neprofitnih organizacija  30   15       45 4
Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja       30   15 45 4
Financijski menadžment I 30   30       60 5
Financijski menadžment II       30   30 60 5
Pravo trgovačkih društava 30  15         45 4
Osnove radnog prava       30 15   45 4
Poslovni engleski jezik III 15 30         45 4
Poslovni engleski jezik IV       15 30   45 4
Stručna praksa               3
UKUPNO SATI 165 45 105 165 45 90 615 56
IZBORNI PREDMET – student bira jedan od ponuđenih
Tržište novca i kapitala 30 15         45 4
Osiguranje naplate i prisilna naplata potraživanja 30 15         45 4
UKUPNO SATI 225 75 105 165 45 90 705 60

 

III. godina
PREDMET V. semestar VI. semestar Ukupno
sati
ECTS
Pred. Sem. Vjež. Pred. Sem. Vjež.
Menadžersko računovodstvo 30   30       60 5
Strateško menadžersko računovodstvo       30   30 60 5
Međunarodno računovodstvo       30   30 60 6
Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika 30   15       45 4
Vanjskotrgovačko poslovanje       30   30 60 5
Poslovanje banaka 30   30       60 5
Poslovanje osiguravajućih društava       30 15 15 60 5
Financijsko pravo 30  15         45 4
Interna revizija 30   15       45 4
Eksterna revizija       30   15 45 4
Poslovno planiranje i proračuni poslovanja 30   30       60 5
Poslovni engleski jezik V 15 30         45 4
ZAVRŠNI RAD               4
UKUPNO SATI 195 45 120 150 15 120 645 60

Matrica ECTS bodova