Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr
Nastavnik Termin Napomena
dr.sc. Hrvoje Volarević, prof. struč. stud. po dogovoru s predmetnim nastavnikom Obvezna je prethodna prijava dan ranije putem EduNet-e 
Tino Bego, dipl. iur., viši predavač po dogovoru s predmetnim nastavnikom Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e najmanje 2 dana ranije
mr. Anja Božina, viši predavač četvrtkom u 18:00 sati Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
dr. sc. Tamara Cirkveni, prof. struč. stud.u trajnom izboru četvrtkom, 15:30 – 16:30 Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
mr. sc. Nada Dremel, viši predavač po dogovoru s predmetnim nastavnikom Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
dr. sc. Miroslav Gregurek, prof. struč. stud. u trajnom izboru po dogovoru s predmetnim nastavnikom Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
dr. sc. Đurđica Jurić, prof. struč stud. u trajnom izboru utorkom od 15:30 do 16:30 sati i prema dogovoru Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
dr. sc. Ksenija Klasić, prof. struč stud. u trajnom izboru srijedom u 18:00 sati Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e, najmanje 3 dana ranije
dr. sc. Ljerka Markota, prof. struč. stud. u trajnom izboru srijedom u 16:00 sati Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
mr. sc. Ksenija Milošević, predavač utorkom u 17:30 sati Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
mr. sc. Milan Papić, viši predavač utorkom od 16:15 do 17:00 sati Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
Dubravka Paris, mag.ed., predavač utorkom u 18:00 sati Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
mr. sc. Zrinski Pelajić, predavač srijedom od 16:00 do 16:30 sati Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
dr. sc. Dolores Pušar Banović, prof. struč. stud. u trajnom izboru četvrtkom od 15:30 do 16:30 sati Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
Ante Vidović, dipl. iur, viši predavač srijedom u 15:30 sati, kabinet nastavnika Vlaška 68/I Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
Jasna Vuk, dipl. oec., viši predavač petkom od 15:30 do 16:30 sati Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
Anamarija Wagner, dipl. oec., viši predavač ponedjeljkom u 16:00 sati Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e
Gordana Zoretić, univ. spec. oec., predavač četvrtom u 15:45 - 16:30 sati i prema dogovoru Obvezna je prethodna prijava putem EduNet-e