Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Završni rad je samostalan pisani stručni rad u kojem student/ica pod vodstvom mentora obrađuje izabranu stručnu temu. Osnovna svrha i cilj izrade završnog rada jest da student nakon položenih ispita na preddiplomskom stručnom studiju Računovodstvo i financije  pokaže samostalnost i snalaženje u rješavanju teorijskih i praktičnih istraživačkih problema. U izradi završnog rada student/ica mora dokazati sposobnost primjene teorijskog i praktičnog znanja stečenog tijekom studija te sposobnost samostalnog služenja stručnom literaturom u pisanoj obradi teme.

Hodogram, upute za pisanje i obranu završnog rada i potrebni obrasci za studente RRiF VŠ:

PROTOKOL IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

2017-09-22_150835

Napomena: Hodogram za pisanje i obranu završnog rada ONLINE objavljen je na EduNet-i