Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Nastava u zimskom semestru u ak. god. 2021/22. za studente trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija za računovodstvo i financije počinje 3. listopada 2022. godine.

NAPOMENA: U rasporedima se nalaze termini kodirani bojom koja označava skupinu studenata na koju se odnosi određeni termin. Objašnjenje značenja boja  u tablici ispod.

  Vježbe i seminari za sve studente (VJ)
  Izborni predmet
  Predavanja za sve studente (P)
Raspored predavanja u akademskoj godini 2022/23. ( 1. godina, 1. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan  03.10 - 08.10.2022. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan  10.10 - 15.10.2022. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan   17.10. - 22.10.2022. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan   4.tjedan
Raspored za 5 tjedan   5.tjedan
Raspored za 6 tjedan   6.tjedan
Raspored za 7 tjedan   7.tjedan
Raspored za 8 tjedan   8.tjedan
Raspored za 9 tjedan   9.tjedan
Raspored za 10 tjedan   10.tjedan
Raspored za 11 tjedan   11.tjedan
Raspored za 12 tjedan   12.tjedan
Raspored za 13 tjedan   13.tjedan
Raspored za 14 tjedan   14.tjedan
Raspored za 15 tjedan   15.tjedan

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2022/23. ( 2. godina, 3. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan  03.10 - 08.10.2022. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan  10.10 - 15.10.2022. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan  17.10. - 22.10.2022. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan   4.tjedan
Raspored za 5 tjedan   5.tjedan
Raspored za 6 tjedan   6.tjedan
Raspored za 7 tjedan   7.tjedan
Raspored za 8 tjedan   8.tjedan
Raspored za 9 tjedan   9.tjedan
Raspored za 10 tjedan   10.tjedan
Raspored za 11 tjedan   11.tjedan
Raspored za 12 tjedan   12.tjedan
Raspored za 13 tjedan   13.tjedan
Raspored za 14 tjedan   14.tjedan
Raspored za 15 tjedan   15.tjedan

 

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2022/23. ( 3. godina, 5. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan  03.10 - 08.10.2022. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan  10.10 - 15.10.2022. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan  17.10. - 22.10.2022. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan   4.tjedan
Raspored za 5 tjedan   5.tjedan
Raspored za 6 tjedan   6.tjedan
Raspored za 7 tjedan   7.tjedan
Raspored za 8 tjedan   8.tjedan
Raspored za 9 tjedan   9.tjedan
Raspored za 10 tjedan   10.tjedan
Raspored za 11 tjedan   11.tjedan
Raspored za 12 tjedan   12.tjedan
Raspored za 13 tjedan   13.tjedan
Raspored za 14 tjedan   14.tjedan
Raspored za 15 tjedan   15.tjedan