Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Popis nastavnika i suradnika

dr. sc. Dragoljub Amidžić, profesor visoke škole u trajnom zvanju

Tino Bego, dipl. iur., viši predavač

mr. Anja Božina, dipl. oec,  viši predavač

dr. sc. Vlado Brkanić, profesor visoke škole u trajnom zvanju

mr. sc. Anđelka Buneta, viši predavač

dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, profesor visoke škole

mr. sc. Nada Dremel, viši predavač

dr. sc. Miroslav Gregurek, profesor visoke škole u trajnom zvanju

dr. sc. Šime Guzić, viši predavač

dr. sc. Đurđica Jurić, profesor visoke škole u trajnom zvanju

dr. sc. Ksenija Klasić, profesor visoke škole u trajnom zvanju

dr. sc. Kristijan Marić, viši predavač

dr. sc. Ljerka Markota, profesor visoke škole u trajnom zvanju

mr. sc. Ksenija Milošević

prof. dr. sc. Josipa Mrša

mr. sc. Milan Papić, viši predavač

Dubravka Paris, mag. ed., predavač

mr. sc. Zrinski Pelajić, predavač

dr. sc. Alen Šimec, viši predavač

Ante Vidović, dipl. iur., viši predavač

dr. sc. Ivica Voloder, viši predavač

Jasna Vuk, dipl. oec., viši predavač

Anamarija Wagner, dipl. oec., viši predavač

Gordana Zoretić, univ. spec. oec., predavač

prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević

Gosti predavači 

Davor Bernardić, mag.oec.,  potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba

Maja Bertić, interni revizor u Allianz Zagreb

mr.sc. Melita Buljan, Ministarstvo financija, načelnica Odjela za pojednostavnjenja, Služba za carinski sustav i procedure, Carinska uprava

doc.dr.sc. Tajana Dolinšek, nastavnik na Fakultetu za komercialne in poslovne vede, Celje, Slovenija.

prof. dr.sc. Stjepan Dvorski, redoviti profesor na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu

Stjepan Gadžo, dipl.iur, Pravni fakultet u Rijeci

mr.sc. Iris Gović, dipl.iur, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Josip Grgić, direkcija EU fondovi i financijski instrumenti HBOR

Filip Hitrec, ovl. rev.,ACCA, Senior Manager Ernst&Young

Katarina Hrupački, Analyst at Admiral Markets Croatia

Saša Ivanović, direktor podružnice Admiral Markets UK Ltd u Republici Hrvatskoj

dr.sc. Maja Jadrešin, Sveučilište u Zadru

Nikola Jakir, dipl. iur., stečajni upravitelj 

Blaženka Klobas, dipl. oec, direktorica Odjela za financijske odnose s korisnicima, Hrvatski Telekom d.d.

Suzana Kovač, dipl.iur, Nezavisni hrvatski sindikati

Josip Krajči, dipl.oec, Senior koordinator, Privredna banka Zagreb

mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Viši upravni savjetnik, Ministarstvo financija RH - Porezna uprava Zagreb

Slavka Malenica, načelnica Sektora za financijski i proračunski nadzor, Ministarstvo financija

mr.sc. Petar-Pierre Matek, predsjednik uprave HANFA-e

Ljiljana Orlovac, glavni savjetnik Direkcije za neposredni nadzor,  Sektora za osiguranja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Nada Nekić Plevko, dipl. iur., sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu

Denis Poldrugač, struč. spec. oec. direktor Regionalne direkcije Zapad, Sektor građanstva u Erste & Steiermarkische Bank 

dr. sc. Dragan Roller,redoviti profesor Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

dr.sc. Vlasta Roška, ovlašteni računovođa i porezni savjetnik

Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata

Nevenka Siladi Rstić, dipl. iur., sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu

 Filip Sremac, Senior Relationship Manager, Sberbank d.d.

Željko Šarić, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda

Mladen Šimundić, dipl.iur., sudac Trgovačkog suda u Zagrebu

mr.sc. Lucija Turković Jarža, savjetnica iz područja poreza na dohodak, RRiF plus d.o.o.