Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Specijalistički diplomski stručni rad je samostalan pisani stručni rad u kojem student/ica pod vodstvom mentora obrađuje izabranu stručnu temu. Ove su upute namijenjene studentima/cama - pristupnicima/cama kao pomoć u metodološkom smislu kod pisanja specijalističkog diplomskog stručnog rada  s ciljem zadovoljavanja temeljnih standarda u području visokog obrazovanja, te se  daje standardizirani okvir u svrhu postizavanja ujednačenosti strukture sadržaja, grafičke forme, navođenja literature i priloga.
Izrada SDSR temelji se na znanju, sposobnostima i vještinama koje je student stekao tijekom studija na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Korporativne financije.

Hodogram, upute za pisanje i obranu SDSR i potrebni obrasci za studente RRiF VŠ:

PROTOKOL PRIJAVE, IZRADE I OBRANE SDSR ZA STUDENTE

2017-09-22_161249

Ovaj Protokol   primjenjuje se od 1. listopada 2017.  Iznimno, na studente-ice koji su do toga dana prijavili temu specijalističkog diplomskog stručnog rada i u postupku su njegove izrade ne odnosi se točka 4. u dijelu priloga koji se dostavljaju uz Prijavu teme.

Napomena: Hodogram za pisanje i obranu diplomskog rada ONLINE objavljen je na EduNet-i