Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Nastava u ljetnom semestru ak. god. 2022/23. za studente stručnog diplomskog studija Korporativne financije počinje 6. ožujka 2023. godine.


Lokacije održavanja nastave

Raspored predavanja u akademskoj godini 2022/23. ( 1. godina, 2. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan  01.03. - 04.03.2023. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan  06.03. - 11.03.2023. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan  13.03. - 18.03.2023. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan  20.03. - 25.03.2023. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan  27.03. - 01.04.2023. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan  03.04. - 08.04.2023. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan  10.04. - 15.04.2023. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan  17.04. - 22.04.2023. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan  24.04. - 29.04.2023. 9.tjedan
Raspored za 10 tjedan  01.05. - 06.05.2023. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan  08.05. - 13.05.2023. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan  15.05. - 20.05.2023. 12.tjedan
Raspored za 13 tjedan  22.05. - 27.05.2023. 13.tjedan
Raspored za 14 tjedan  29.05. - 03.06.2023. 14.tjedan
Raspored za 15 tjedan  05.06. - 10.06.2023. 15.tjedan
Raspored za 16 tjedan  12.06. - 17.06.2023. 16.tjedan

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2022/23. ( 2. godina, 4. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan  01.03. - 04.03.2023. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan  06.03. - 11.03.2023. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan  13.03. - 18.03.2023. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan  20.03. - 25.03.2023. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan  27.03. - 01.04.2023. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan  03.04. - 08.04.2023. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan  10.04. - 15.04.2023. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan  17.04. - 22.04.2023. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan  24.04. - 29.04.2023. 9.tjedan
Raspored za 10 tjedan  01.05. - 06.05.2023. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan  08.05. - 13.05.2023. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan  15.05. - 20.05.2023. 12.tjedan
Raspored za 13 tjedan  22.05. - 27.05.2023. 13.tjedan
Raspored za 14 tjedan  29.05. - 03.06.2023. 14.tjedan
Raspored za 15 tjedan  05.06. - 10.06.2023. 15.tjedan
Raspored za 16 tjedan  12.06. - 17.06.2023. 16.tjedan