Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Nastava u ljetnom semestru ak. god. 2019/20. za 1. godinu specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije počinje 3. ožujka 2020., a za 2. godinu specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije 5. ožujka 2020. 
  
Lokacije održavanja nastave

Raspored predavanja u akademskoj godini 2019/20. ( 1. godina, 2. semestar)
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan 02.03. - 06.03.2020. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan 09.03. - 13.03.2020. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan 16.03. - 20.03.2020. 3.tjedan;   - 3.tjedan online nastava
Raspored za 4 tjedan 23.03. - 27.03.2020. 4.tjedan;   - 4.tjedan online nastava
Raspored za 5 tjedan 30.03. - 03.04.2020. 5.tjedan;   - 5.tjedan online nastava
Raspored za 6. tjedan 06.04. - 10.04.2020. 6.tjedan;   - 6.tjedan online nastava
Raspored za 7. tjedan 13.04. - 17.04.2020. 7.tjedan;   - 7.tjedan online nastava
Raspored za 8. tjedan 20.04. - 24.04.2020. 8.tjedan;   - 8.tjedan online nastava
Raspored za 9. tjedan 27.04. - 01.05.2020. 9.tjedan;   - 9.tjedan online nastava
Raspored za 10. tjedan 04.05. - 08.05.2020. 10.tjedan;  -10.tjedan online nastava
Raspored za 11. tjedan 11.05. - 15.05.2020. 11.tjedan;  -11.tjedan online nastava
Raspored za 12. tjedan 18.05. - 22.05.2020. 12.tjedan;  -12.tjedan online nastava
Raspored za 13. tjedan 25.05. - 29.05.2020. 13.tjedan;  -13.tjedan online nastava
Raspored za 14. tjedan 01.06. - 05.06.2020. 14.tjedan;  -14.tjedan online nastava
Raspored za 15. tjedan    
Raspored za 16. tjedan    

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2019/20. ( 2. godina, 4. semestar)
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan 02.03. - 06.03.2020. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan 09.03. - 13.03.2020. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan 16.03. - 20.03.2020. 3.tjedan;   - 3.tjedan online nastava
Raspored za 4 tjedan 23.03. - 27.03.2020. 4.tjedan;   - 4.tjedan online nastava
Raspored za 5 tjedan 30.03. - 03.04.2020. 5.tjedan;   - 5.tjedan online nastava
Raspored za 6 tjedan 06.04. - 10.04.2020. 6.tjedan;   - 6.tjedan online nastava
Raspored za 7 tjedan 13.04. - 17.04.2020. 7.tjedan;   - 7.tjedan online nastava
Raspored za 8 tjedan 20.04. - 24.04.2020. 8.tjedan;   - 8.tjedan online nastava
Raspored za 9 tjedan 27.04. - 01.05.2020. 9. tjedan;   - 9.tjedan online nastava
Raspored za 10 tjedan 04.05. - 08.05.2020. 10.tjedan;  -10.tjedan online nastava
Raspored za 11 tjedan  11.05. - 15.05.2020. 11.tjedan;  -11.tjedan online nastava
Raspored za 12 tjedan  18.05. - 22.05.2020. 12 tjedan;  -12.tjedan online nastava
Raspored za 13 tjedan  25.05. - 29.05.2020.  13.tjedan;  -13.tjedan online nastava
Raspored za 14 tjedan    
Raspored za 15 tjedan    
Raspored za 16 tjedan