Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Nastava u zimskom semestru ak. god. 2021/22. za studente 1. godine specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije počinje 2. studenog 2022. godine.
Nastava za studente 2. godine specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije počinje 3. listopada 2022. godine.

Lokacije održavanja nastave

Raspored predavanja u akademskoj godini 2022/23. ( 1. godina, 1. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan  31.10. - 05.11.2022. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan  07.11. - 12.11.2022. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan  14.11. - 19.11.2022. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan  21.11. - 26.11.2022. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan  28.11. - 03.12.2022. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan  05.12. - 10.12.2022. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan  12.12. - 17.12.2022. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan  19.12. - 24.12.2022. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan  09.01. - 14.01.2023. 9.tjedan
Raspored za 10 tjedan  16.01. - 21.01.2023. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan  23.01. - 28.01.2023. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan  30.01. - 31.01.2023. 12.tjedan

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2022/23. ( 2. godina, 3. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan  03.10. - 08.10.2022. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan  10.10. - 15.10.2022. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan  17.10. - 22.10.2022. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan  24.10. - 29.10.2022. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan  31.10. - 05.11.2022. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan  07.11. - 12.11.2022. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan  14.11. - 19.11.2022. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan  21.11. - 26.11.2022. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan  28.11. - 03.12.2022. 9.tjedan
Raspored za 10 tjedan   05.12. - 10.12.2022. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan  12.12. - 17.12.2022. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan  19.12. - 24.12.2022. 12.tjedan
Raspored za 13 tjedan  09.01. - 14.01.2023. 13.tjedan