Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Nastava u ljetnom semestru ak. god. 2021/22. za studente  specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije počinje 1. ožujka 2022. godine.
  

Lokacije održavanja nastave

Raspored predavanja u akademskoj godini 2021/22. ( 1. godina, 2. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan 28.02. - 05.03.2022. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan 07.03. - 12.03.2022. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan 14.03. - 19.03.2022. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan 21.03. - 26.03.2022. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan 28.03. - 02.04.2022. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan 04.04. - 09.04.2022. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan 11.04. - 16.04.2022. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan 18.04. - 23.04.2022. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan 25.04. - 30.04.2022. 9.tjedan
Raspored za 10 tjedan 02.05. - 07.05.2022. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan 09.05. - 14.05.2022. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan 16.05. - 21.05.2022. 12.tjedan
Raspored za 13 tjedan 23.05. - 28.05.2022. 13.tjedan
Raspored za 14 tjedan 30.05. - 05.06.2022. 14.tjedan
Raspored za 15 tjedan 06.06. - 11.06.2022. 15.tjedan

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2021/22. ( 2. godina, 4. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan 28.02. - 05.03.2022. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan 07.03. - 12.03.2022. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan 14.03. - 19.03.2022. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan 21.03. - 26.03.2022. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan 28.03. - 02.04.2022. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan 04.04. - 09.04.2022. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan 11.04. - 16.04.2022. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan 18.04. - 23.04.2022. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan 25.04. - 30.04.2022. 9.tjedan
Raspored za 10 tjedan 02.05. - 07.05.2022. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan 09.05. - 14.05.2022. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan 16.05. - 21.05.2022. 12.tjedan
Raspored za 13 tjedan 23.05. - 28.05.2022. 13.tjedan
Raspored za 14 tjedan 30.05.. - 04.06.2022. 14. tjedan