Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr
Nastavnik Termin Napomena
doc. dr. sc. Ivor Altaras Penda utorkom u 18:00 sati Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, profesor visoke škole četvrtkom od 15:30 do 16:30 sati Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
mr. sc. Anđelka Buneta, viši predavač četvrtkom od 16:00 do 17:00 sati Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
dr. sc. Zlatko Ćesić, profesor visoke škole prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
dr. sc. Miroslav Gregurek, profesor visoke škole četvrtkom u 19:00 sati Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
dr. sc. Đurđica Jurić, profesor visoke škole u trajnom zvanju utorkom od 15:30 do 16:30 sati i prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
dr. sc. Ksenija Klasić, profesor visoke škole u trajnom zvanju srijedom u 18:00 sati Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
Edmond Krusha, struč. spec. ing. tech. četvrtkom od 15:30 do 16:30 sati Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
dr. sc. Ljerka Markota, profesor visoke škole u trajnom zvanju srijedom u 16:00 sati Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
dr. sc. Nikolina Markota Vukić, predavač utorkom u 16:00 sati Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
mr.sc. Zrinski Pelajić, predavač četvrtkom od 15:30 do 16:30 sati Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
dr. sc. Dolores Pušar Banović, profesor visoke škole četvrtkom od 15:30 do 16:30 sati Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
mr.sc. Boris Sruk, predavač ponedjeljkom od 16:00 sati Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
mr. sc. Krunoslav Štriga, predavač utorkom u 17:00 sati Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e
dr. sc. Ivica Voloder, viši predavač srijedom u 18:00 sati Obvezna je prethodna najava putem EduNet-e