Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Stručni diplomski rad je samostalan pisani stručni rad u kojem student/ica pod vodstvom mentora obrađuje izabranu stručnu temu. Ove su upute namijenjene studentima/cama - pristupnicima/cama kao pomoć u metodološkom smislu kod pisanja diplomskog rada  s ciljem zadovoljavanja temeljnih standarda u području visokog obrazovanja, te se  daje standardizirani okvir u svrhu postizavanja ujednačenosti strukture sadržaja, grafičke forme, navođenja literature i priloga.
Izrada diplomskog rada temelji se na znanju, sposobnostima i vještinama koje je student stekao tijekom studija na stručnom diplomskom studiju Korporativne financije.

Hodogram, upute za pisanje i obranu SDR-a i potrebni obrasci za studente Veleučilišta RRiF:

PROTOKOL PRIJAVE, IZRADE I OBRANE DIPLOMSKOG RADA