Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Studenti zaštitu i osiguravanje svojih prava mogu ostvariti i putem Studentskog pravobranitelja kojeg imenuje Studentski zbor RRiF VŠ.

Između ostalog, Studentski pravobranitelj:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima RRiF VŠ,
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava i dužnosti tijekom studija, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Etičkom kodeksu i općim aktima RRiF VŠ,
  • sudjeluje u stegovnim postupcima pokrenutim protiv studenata RRiF VŠ radi zaštite
  • njihovih prava,
  • podnosi Studentskom zboru RRiF VŠ izvješće o svome radu,
  • obavlja i druge poslove predviđene općim aktom Studentskog zbora RRiF VŠ ili posebnom odlukom Stručnog vijeća RRiF VŠ, uz suglasnost ili na prijedlog Studentskog zbora.

Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor RRiF na vrijeme od jedne godine. Mandat Studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti. Studentski pravobranitelj RRiF Visoke škole imenuje se većinom glasova studenata nazočnih na sjednici Studentskog zbora.

Studentski pravobranitelj RRiF VŠ:  Ivan Pajek

Zamjenica studentskog pravobranitelja: Sara Mateja Živković

Kontakt: EduNet-om