Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr
Studentski pravobranitelj:
  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima RRiF Visoke škole za financijski menadžment,
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava i dužnosti tijekom studija, sukladno zakonu, Etičkom kodeksu i općim aktima RRiF Visoke škole,
  • sudjeluje u stegovnim postupcima pokrenutim protiv studenata RRiF Visoke škole radi zaštite njihovih prava,
  • podnosi Studentskom zboru RRiF Visoke škole izvješća o svome radu,
  • obavlja i druge poslove predviđene općim aktom Studentskog zbora RRiF Visoke škole ili posebnom odlukom Stručnog vijeća RRiF Visoke škole, uz suglasnost ili na prijedlog Studentskog zbora.

Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor RRiF na vrijeme od jedne godine. Mandat Studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti. Studentski pravobranitelj RRiF Visoke škole imenuje se većinom glasova studenata nazočnih na sjednici Studentskog zbora.

Studentski pravobranitelj RRiF VŠ: Matea Čiček

Kontakt: EduNetom