Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Studenti zaštitu i osiguravanje svojih prava mogu ostvariti i putem Studentskog pravobranitelja kojeg imenuje Studentski zbor Veleučilišta RRiF.

Između ostalog, Studentski pravobranitelj:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Veleučilišta RRiF,
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava i dužnosti tijekom studija, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Etičkom kodeksu i općim aktima Veleučilišta RRiF,
  • sudjeluje u stegovnim postupcima pokrenutim protiv studenata Veleučilišta RRiF radi zaštite
  • njihovih prava,
  • podnosi Studentskom zboru Veleučilišta RRiF izvješće o svome radu,
  • obavlja i druge poslove predviđene općim aktom Studentskog zbora Veleučilišta RRiF ili posebnom odlukom Vijeća veleučilišta Veleučilišta RRiF, uz suglasnost ili na prijedlog Studentskog zbora.

Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor RRiF na vrijeme od jedne godine. Mandat Studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti. Studentski pravobranitelj Veleučilišta RRiF imenuje se većinom glasova studenata nazočnih na sjednici Studentskog zbora.

Studentski pravobranitelj Veleučilišta RRiF:  Branislav Vidaković

 

Kontakt: EduNet-om