Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr
PREDAVANJE: Mjere ovršnog postupka koje prema OPZ-u provodi Porezna uprava
PREDAVAČ: mr. Mirjana Mahović Komljenović, viša upravna savjetnica, koordinator za PDV, Ministarstva financija RH - Porezna uprava Zagreb

"Službenici Porezne uprave u nadležnim ispostavama provode ovršni postupak na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava u opsegu koji je potreban za namirenje poreznog duga, i to donošenjem rješenja o pljenidbi i prijenosu novčanih sredstava koje ovršenik ima na računu kod banke te pljenidbom novčanih sredstava (plaće) koju ovršenik ostvaruje kod poslodavca… “

Za studente treće godine preddiplomskog studija predavanje je bilo obvezno i sastavni je dio gradiva kolegija Financijsko pravo. Oni, ali i ostali zainteresirani imali su priliku kroz primjere na predavanju saznati sve ostalo o ovršnom postupku i aktualnoj praksi Porezne uprave.

Predavanje je održano online 16. siječnja 2021. s početkom u 9,00 sati putem aplikacije Microsoft Teams.


PREDAVANJE: Korporacije i njihov odnos s investitorima 
 
PREDAVAČ: Ivan Kolar, INA grupa
U organizaciji CENTRA ZA SAVJETOVANJE I RAZVOJ KARIJERA  održano je gostujuće predavanje u okviru kolegija Korporativno upravljanje, za studente 1. godine specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije, ali i ostale zainteresirane studente.

Ovo izuzetno zanimljivo online predavanje održao je Ivan Kolar iz grupe INA d.d. 

Studenti su imali priliku slušati predavača velikog iskustva i znanja iz dijela korporacija i njihovih odnosa s investitorima kao jednog od izuzetno značajnog područja iz Korporativnog upravljanja, s naglaskom na praktični dio. Obzirom na broj pitanja i komentara, ovo je predavanje bilo pun pogodak !! 

 


PREDAVANJE: Praktični pristup procjeni vrijednosti društava 

 
PREDAVAČ: Andrija Garofulić, ACCA

Održano je predavanje u okviru kolegija Procjena vrijednosti poduzeća za sve studente 2. godine specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije, ali i ostale zainteresirane studente. 

Andrija Garofulić je partner u odjelu financijskog savjetovanja u Mazarsu u Hrvatskoj, a zadužen je za razvoj transakcijskog savjetovanja u Adriatic regiji.

Naš gost predavač radi s klijentima koji su većinski u privatnom vlasništvu (OMB), kao i koji su većinom u SME sektoru. Ima desetogodišnje iskustvo u industriji i praksi u Hrvatskoj, prilikom kojeg je bio uključen u projekte restrukturiranja, dubinskog snimanja poduzeća iz različitih industrija, projekte procjene vrijednosti te M&A projekta. Završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega se  dodatno usavršio u okviru četverogodišnjeg certifikata ACCA, na temelju čega je dobio licencu ovlaštenog računovođe Ujedinjenog Kraljevstva. Također,  je stekao licencu ovlaštenog procjenitelja i sudskog vještaka za financije i poreze Republike Hrvatske.


PREDAVANJE: Radni odnosi u vrijeme pandemije koronavirusa

PREDAVAČ: Hana Velaj, mag.iur., savjetnica za radno i socijalno pravo

Alumni RRiF VŠ imali su priliku odslušati vrlo aktualno i zanimljivo predavanje o izazovima u sferi radnih odnosa za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, komentirati i postavljati pitanja.

Trenutno proglašena epidemija bolesti COVID-19 nepovratno utječe na rad i radne odnose. Sve je veći broj poslodavac i radnika koji se odlučuju na rad od kuće, smanjuje se broj radnih sati i uvodi rad u nepunom radnom vremenu te se na druge načine pokušava postići fleksibilnost u radu i organizaciji radnog vremena. Istovremeno se postavlja pitanje koje su obveze poslodavca prema radnicima za vrijeme proglašene epidemije kao i mogućeg postupanja prema radnicima koji odbijaju pridržavati se propisanih preporuka i mjera. Na predavanju je stoga naglasak bio na uređenju radnih odnosa za vrijeme epidemije kao i obvezama i pravima kako poslodavca tako i radnika.
Predavanje je održano putem platforme ZOOM, 24.11.2020.


PREDAVANJE: Interna revizija u praksi

PREDAVAČgđa Maja Bertić, dipl.oec.

U okviru kolegija Interna revizija održala su se gostujuća predavanja na temu: Interna revizija u praksi

Online predavanje održala je gost predavač gđa Maja Bertić, dipl.oec.

Naša gošća radno iskustvo u reviziji stječe odmah po završetku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, zaposlivši se kao vanjski revizor u multinacionalnoj kompaniji Ernst & Young d.d. gdje se upoznaje sa ključnim rizicima unutar poslovnih procesa u različitim industrijama te revizijom zadanih pozicija financijskih izvještaja. Nakon toga okreće se internoj reviziji u kojoj je ostala do danas. Kao interni revizor u firmi Nova TV d.d. u kojoj je radila 10 godina, između ostalog usavršavala se u području usklađenosti sa SOX-om (Sarbanes-Oxley, 2002, SAD) te u testiranju SOX kontrola. Danas je Interni revizor u osiguravajućem društvu Allianz Hrvatska d.d. gdje obogaćuje svoje iskustvo specifičnostima vezanim uz poslovanje financijskih institucija, nadzor te zakonsku regulativu.

Kao ključno u ovoj profesiji Maja navodi slijedeće: integritet, samostalnost, pronicljivost i nezaobilazno iskustvo.

Predavanja su održana 17.10. 2020. i 26.10. 2020. 


PREDAVANJE: Pravna pitanja kod obrtnika (status, ovrha,stečaj i dr.)

PREDAVAČ: Ante Vidović, dipl. iur., predavač

Predavanje je održano 05. ožujka 2020. u okviru kolegija Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja


 PREDAVANJE: Investicijsko bankarstvo , 16.01.2020.

PREDAVAČ: Anthony Lukač

Anthony Lukač je trenutno Senior partner – voditelj odjela Investicijskog bankarstva u tvrtki Oaza Capital. Ima više of 25 godina bogatog menadžerskog iskustva koje je stekao radeći u globalnim investicijskim tvrtkama i bankama u SAD-u i Europi, gdje je stvorio zavidnu reputaciju. Njegove kompetencije i stručnost obuhvaćaju područja bankarstva, financijskog menadžmenta, tržišta kapitala i upravljanja imovinom. U Oazu je došao željan novih izazova nakon višegodišnjeg iskustva na poziciji direktora Privatnog bankarstva u jednoj od vodećih banaka u Hrvatskoj te Srednjoj i Istočnoj Europi, što mu daje relevantno iskustvo poznavanja tržišta u regiji.

Oaza Capital je investicijsko društvo sa sjedištem u Zagrebu, specijalizirano za područje Jugoistočne Europe. Tvrtkom upravlja skupina iskusnih financijskih i bankarskih stručnjaka, koji su usmjereni na pružanje pouzdanih strateških savjeta, financijskih te investicijskih rješenja za tvrtke u regiji imajući u vidu strukturalnu analizu specifičnih potreba klijenata.

U Oazi prepoznaju neopravdano podcijenjenu tržišnu vrijednost u regiji te veliki potencijal za budući razvoj u svim poslovnim sektorima, gdje vide svoju priliku za poslovni uspjeh.

Ističu snažne poslovne veze s globalnim financijskim institucijama u regiji, kao i profesionalna partnerstva s vodećim kompanijama u Sjevernoj Americi, uključujući Goldman Sachs i Maxim grupu.

Više o vrstama usluga financiranja i financijskih rješenja koje pružaju tvrtkama u Jugoistočnoj Europi možete potražiti na njihovoj web stranici: www.oazacapital.com.


PREDAVANJE: Interna revizija na primjerima iz prakse kod obveznika revizije

PREDAVAČ: Maja Bertić, dipl.oec., interna revizorica u društvu Allianz Zagreb d.d.

Predavanje je održano 15.11.2019. za studente 3. godine studija, a i studenti ostalih studijskih godina  su pozvani na ovo aktualno i zanimljivo predavanje.


PREDAVANJE: Mjere ovršnog postupka koje prema OPZ-u provodi porezna uprava

PREDAVAČ: mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Viši upravni savjetnik, Ministarstvo financija RH - Porezna uprava Zagreb

Sve o ovršnom postupku i aktualnoj praksi Porezne uprave studenti su saznali na ovom predavanju. Za studente treće godine preddiplomskog studija predavanje je bilo obvezno i sastavni je dio gradiva kolegija Financijsko pravo.

Predavanje je održano 11.11.2019.


RADIONICA: Kako napisati dobar završni/specijalistički diplomski stručni rad

PREDAVAČ: dr. sc. Dolores Pušar Banović i knjižničar Renata Velaj

Održana je radionica za studente završnih godina Preddiplomskog stručnog studija za računovodstvo i financije i Specijalističkog diplomskog stručnog studija Korporativne financije , na temu: Kako napisati dobar završni/specijalistički diplomski stručni rad.

Radionica je bila namijenjena studentima/cama  kao pomoć u metodološkom smislu kod pisanja radova  s ciljem zadovoljavanja temeljnih standarda u području visokog obrazovanja, te su studenti upoznati sa standardiziranim okvirom u svrhu postizavanja ujednačenosti strukture sadržaja, grafičke forme, navođenja literature i priloga.

Radionica je održana 17 svibnja 2019. u 15,30.


PREDAVANJE: Intelektualno vlasništvo

PREDAVAČ:

dr. sc. Maja Jadrešin

Predavanje na temu Intelektualno vlasništvo održano je u vrijeme redovitog predavanja na kolegiju Korporativno planiranje, 11.03.2019. od 16:30h.

Predavanje je obuhvatilo intelektualno vlasništvo od povijesti do danas, inovacije, intelektualno vlasništvo i vrijednost kompanija, autorska prava i srodna prava, industrijsko vlasništvo i patenti itd.

Maja Jadrešin je diplomirana  pravnica, kao i profesorica sociologije i profesorica filozofije. Završila je poslijediplomski studij „Društvo znanja i prijenos informacija“ na Sveučilištu u Zadru, te  uspješno obranila doktorski rad Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava i time stekla zvanje doktorice znanosti u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti.


PREDAVANJE: Rizici u bankarstvu

PREDAVAČ: Filip Sremac, Senior Relationship Manager, Sberbank d.d.

Predavanje je održano 31.01.2019.


PREDAVANJE: Procedure  provođenja interne revizije na primjeru iz prakse (03.12.2018.) i SOX kontrole (14.01.2019.)

PREDAVAČ: Maja Bertić, revizor u društvu Allianz Zagreb d.d.


PREDAVANJE: Prikaz temelja ovršnog postupka u skladu s novim OPZ-u s osobitim naglaskom na aktualnu praksu Porezne uprave

PREDAVAČdr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Viši upravni savjetnik, Ministarstvo financija RH - Porezna uprava Zagreb

 “ Službenici Porezne uprave u nadležnim ispostavama provode ovršni postupak na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava u opsegu koji je potreban za namirenje poreznog duga, i to donošenjem rješenja o pljenidbi i prijenosu novčanih sredstava koje ovršenik ima na računu kod banke te pljenidbom novčanih sredstava (plaće) koju ovršenik ostvaruje kod poslodavca… “

Sve ostalo o ovršnom postupku i aktualnoj praksi Porezne uprave studenti su saznali na ovom predavanju.

Predavanje je održano 30.11.2018. 


PREDAVANJE: Kreditiranje HBOR-a

PREDAVAČ: Josip Grgić, Direkcija EU fondovi i financijski instrumenti HBOR-a

Prisutni su na ovom predavanju mogli čuti sve o programu kreditiranja HBOR-a -  investicijskim kreditima, start-up kreditima, kreditima za malo i srednje poduzetništvo, načinu dobivanja kredita, i još puno, puno toga, od stručnjaka iz Direkcije EU fondova.


PREDAVANJE: Promjena oporezivanja kod obrtnika i slobodnih zanimanja

PREDAVAČ: mr.sc. Lucija Turković Jarža

lucija3

Studenti druge godine preddiplomskog studija koji slušaju kolegij Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja, ali i ostali zainteresirani imali su priliku čuti sve aktualnosti vezane uz oporezivanje obrtnika i slobodnih zanimanja.


PREDAVANJE: PDV – Kružne prijevare

PREDAVAČ: mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović

MIRJANA_MAHOVIC_24_01_2012

Studenti druge godine specijalističkog diplomskog studija i kolegija Otkrivanje financijskih prijevara, ali i ostali zainteresirani imali su priliku kroz primjere iz prakse naučiti  o jednom od najzastupljenijih oblika poreznih prijevara koje se odvijaju na području Europske unije.

Predavanje je održano 02. svibnja 2018.


PREDAVANJE: Predviđanje bankrota

PREDAVAČ:  dr.sc. Vlasta Roška

Vlasta-Roška

Vlasta Roška je doktorirala  na Ekonomskom fakultetu Sveušilišta u Rijeci iz područja računovodstva. Stručno iskustvo stjecala je kroz poslove voditelja računovodstva u različitim djelatnostima, kao i u multinacionalnoj kompaniji. Položila je ispit za ovlaštenog revizora 2004. godine. Zaposlena je u svojem društvu Total Balance d.o.o., za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje. Nakon položenog ispita za poreznog savjetnika 2005. godine, osnovala je i tvrtku „Vlasta Roška porezno savjetovanje j.t.d.“. Ispit za ovlaštenog računovođu položila je 1997. godine. Petnaest godina predaje na stručnim studijima predmete: Računovodstveno informacijski sustavi, Revizija, Financijsko računovodstvo, te Računovodstvo banaka. Mentor je mnogim studentima pri pisanju završnih radova. Također, predaje i na raznim seminarima iz područja računovodstva i poreza. Izlagala je kao autor i koautor na mnogim međunarodnim konferencijama, te objavila više stručnih i znanstvenih radova.

PREDAVANJE: Naplata tražbina putem suda

PREDAVAČ:  dipl. iur. Mladen Šimundić, sudac Visokog trgovačkog suda RH u Zagrebu

Mladen Šimundić je sudac Visokog trgovačkog suda RH u Zagrebu. Radio je na ovršnim predmetima do 2007.g i bio zamjenik predsjednika odjela. Autor je brojnih članaka iz područja ovršnog prava. Od 2007.g. radi na parničnim predmetima te predmetima vezanim za prava društava. Predavač je na stručnim seminarima.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu .
Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

PREDAVANJE: Prikaz temelja ovršnog postupka u skladu s novim OPZ-u s osobitim naglaskom na aktualnu praksu Porezne uprave


PREDAVAČ:  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović

MIRJANA_MAHOVIC_24_01_2012

“ Službenici Porezne uprave u nadležnim ispostavama provode ovršni postupak na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava u opsegu koji je potreban za namirenje poreznog duga, i to donošenjem rješenja o pljenidbi i prijenosu novčanih sredstava koje ovršenik ima na računu kod banke te pljenidbom novčanih sredstava (plaće) koju ovršenik ostvaruje kod poslodavca… “

Sve ostalo o ovršnom postupku i aktualnoj praksi Porezne uprave studenti su saznali na ovom predavanju.
Predavanje održano 01.12.2017.


PREDAVANJE: Slovenski računovodstveni standardi

PREDAVAČ:
dolinsek 
doc. dr.  Tatjana Dolinšek, Fakultet za komercialne in poslovne vede, Celje, Slovenija.

Predavanje  održano 26. svibnja 2017.


PREDAVANJE:  Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

PREDAVAČ:

preuzmi (1)  
mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Predavanje održano:  12.05.2017.


PREDAVANJESpecifični zahtjevi Međunarodnih revizijskih standarda kod obavljanja revizije

PREDAVAČ:

 AAEAAQAAAAAAAAaxAAAAJGJkNmQ2MzlmLWQxOWEtNGJhOC04Mzc1LTZkOWZjYjEzZTc2Mg 
Filip Hitrec
, ovl. rev., ACCA, Senior Manager at EY


PREDAVANJE: Konsolidacija financijskih izvještaja

PREDAVAČ:  

 2785_mrsa.jpg_crop 
prof.  dr. sc. Josipa Mrša, 
redovita  profesorica na Ekonomskom fakultetu u Rijeci

Svrha konsolidacije financijskih izvještaja temelji se na potrebama korisnika konsolidiranih financijskih izvještaja. Primarno su to dioničari i vjerovnici matice. Oni su zainteresirani za rezultate poslovanja kao i za financijsku situaciju matice i svih njezinih podružnica kao da se radi o jednom jedinstvenom društvu… – o konsolidiranim financijskim izvještajima i još puno toga studenti su saznali na ovom predavanju.


RADIONICA: Stres free studiranje

PREDAVAČMarija Markus, specijalist za ljudske potencijale i psihologiju.

Dana 15.11.2016. na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment održana je prva radionica naziva Stres free studiranje.
Voditeljica radionice, Marija Markus je dugogodišnji rad u ljudskim potencijalima u jednoj od vodećih kompanija u Hrvatskoj i tako stečeno znanje i iskustvo podijelila sa studentima RRiF Visoke škola u sklopu rada Centra za savjetovanje i razvoj karijera RRiF VŠ.

Tijekom radionice studentima su ponuđena rješenja na izazove današnjeg studiranja te potrebne vještine za uspješno izvršavanje studentskih obaveza.

Koncept radionice temeljio se na organizacijskim sposobnostima i poznavanju samog sebe (svojih vještina, kompetencija, znanja i mogućnosti). Kako i na koji način razviti organizacijske sposobnosti i osvijestiti sebe studentima je prezentirano kroz glavne segmente radionice: vještine upravljana vremenom, prezentacijske vještine i tehnike uspješnog učenja.

Prezentaciju preuzmite ovdje: RADIONICA STRES FREE 


PREDAVANJEOsvrt na GRI Globalnu konferenciju: Važnost nefinancijskog izvještavanja.

PREDAVAČ:
 Jasenka-Slika
Jasenka Begić, Institut za društveno odgovorno poslovanje (IDOP)

Voditeljica projekata iz Instituta za društveno poslovanje, Jasenka Begić, mag., 2. je lipnja studentima RRiF Visoke škole održala gostujuće predavanje pod nazivom ”Osvrt na GRI Globalnu konferenciju: Važnost nefinancijskog izvještavanja” u okviru Europskog tjedna održivog razvoja.

Izvrstan odaziv studenata potvrdio je važnost i pravodobnost izbora teme s obzirom kako Republici Hrvatskoj do 6. prosinca ove godine predstoji uklopiti Direktivu 2014/95/EU u računovodstveni sustav, a koja se upravo odnosi na obvezu nefinancijskog izvještavanja za velika poduzeća.

Jedan od povoda predavanja bila je nedavno održana GRI Globalna konferencija u Amsterdamu u organizaciji Globalne inicijative za izvještavanje (GRI). Ove je godine naglasak bio na Globalnim ciljevima održivog razvoja, pitanju kako i na koji način nefinancijsko izvještavanje doprinosi izgradnji bolje budućnosti te gore spomenutoj Direktivi. Predavačica se ponajviše usredotočila na znanja i informacije prikupljene na konferenciji kako bi studentima približila promjene koje će stupiti početkom sljedeće godine te je dala uvid u upravo usvojene izmjene unutar GRI Smjernica za izvještavanje.

Pružen je i pregled trenutnog socio-ekonomskog okruženja u Hrvatskoj kojeg karakterizira povećana potreba za transparentnim i odgovornim poslovanjem i investicijama, brojne društvene promjene nakon stupanja u EU te činjenica kako u hrvatskim poduzećima još uvijek ne postoji sistematiziran model primjene društveno odgovornih strategija.

S obzirom kako nefinancijski izvještaj od poduzetnika zahtijeva detaljnije objavljivanje informacija vezanih za razvoj i uspješnost poduzeća, utjecaj poslovanja koji se odnosi barem na okolišna, društvena i kadrovska pitanja te pitanja u vezi s poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanjem, većina se predavanja usmjerila upravo na njegove karakteristike, brojne benefite za poduzeća te krajnji utjecaj kada je riječ o doprinosu održivom razvoju i društvenim promjenama.

”Rastući trend i obvezu izvještavanja nefinancijskih informacija uspješni hrvatski i svjetski poduzetnici već su uvrstili u svoju poslovnu strategiju na način da nefinancijsko izvještavanje prestaje biti samo nabrajanje okolišnih i društvenih aspekata poslovanja, a sve više postaje kvantifikacija, analiza i izvještavanje materijalnih aspekata za poduzeće i njegove dionike”, zaključila je Jasenka Begić.

Prezentaciju preuzmite ovdje: http://www.hup.hr/EasyEdit/UserFiles/1%20Jasenka%20Begic%20-%20IDOP.pdf

Dodatne informacije pronađite ovdje: www.idop.hr

predavanje  održano 02. lipnja 2016.


PREDAVANJE: Slovenski računovodstveni standardi

PREDAVAČ: 
 dolinsek
mag. Tatjana Dolinšek, višja predavateljica sa Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, Slovenija.

predavanje  održano 30. svibnja 2016.


PREDAVANJE: SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

PREDAVAČ:
 preuzmi (1)
mr. sc. Iris Gović Penić
, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Najčešći postupci u sudskoj zaštiti prava radnika iz radnog odnosa odnose se na otkaz ugovora o radu. No, ima i drugih. Poslodavac i radnik dužni su pridržavati se propisa o pravima i obvezama iz radnih odnosa (međunarodnih, regionalnih, autonomnih što heterogenih što autonomnih). Brojni su podzakonski akti i autonomni opći akti kojima se uređuje rad i radni odnosi. O toj uvijek aktualnoj temi studentima RRiF Visoke škole govorila je mr. sc. Gović Penić.

predavanje  održano 22. svibnja 2016.


PREDAVANJE: TRANSPORT I OTPREMNIŠTVO

PREDAVAČ: 
preuzmi (1)

prof. dr.sc. Stjepan Dvorski, redoviti profesor Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu

Diplomirao 1981. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Magistrirao 1988. godine. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija. Radio je gotovo 20 godina na složenim poslovima u gospodarstvu, a od 1997. godine radi na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

Član je Hrvatskog znanstvenog društva za promet te Hrvatske zajednice udruga za marketing. Dobitnik je plakete za znanstveni rad.
Objavio je veći broj znanstvenih i stručnih radova.

predavanje održano 02. svibnja 2016.


PREDAVANJE: KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

PREDAVAČ:
2785_mrsa.jpg_crop

prof.  dr. sc. Josipa Mrša, redovita  profesorica na Ekonomskom fakultetu u Rijeci

Svrha konsolidacije financijskih izvještaja temelji se na potrebama korisnika konsolidiranih financijskih izvještaja. Primarno su to dioničari i vjerovnici matice. Oni su zainteresirani za rezultate poslovanja kao i za financijsku situaciju matice i svih njezinih podružnica kao da se radi o jednom jedinstvenom društvu… – sve o konsolidiranim financijskim izvještajima studenti mogu saznati na ovom predavanju.

predavanje održano 21. travnja 2016.

PREDAVANJE: CLOUD – KAKO GA KORISTITI

PREDAVAČ:
AAEAAQAAAAAAAAbhAAAAJDY5YjEyMGEzLWEzNTUtNDBiMy1iMzcwLTNmMzkwYzg3MjdiYg
Marko Horvat

Marko Horvat je informatičar i sistem administrator RRiF Grupe.  Bavi se informacijskim tehnologijama, i to u poljima administracije servera i mreže, savjetovanjem u području implementacije novih tehnologija te svakodnevnim posvećivanjem analizama informatičkog dijela poslovanja unutar RRiF Grupe. Lokalna je podrška u radu korisnicima-studentima i nastavnicima RRiF Visoke škole. Informacije o korištenju cloud-a pomoći će i alumnijima RRiF Visoke škole u obavljanju poslovnih aktivnosti na svojim radnim mjestima. Stoga je ovo predavanje namijenjeno svim zainteresiranima - studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju te alumnijima RRiF Visoke škole.

predavanje održano 23. travnja 2016.


RADIONICA:  METODOLOGIJA PISANJA ZAVRŠNOG RADA

VODITELJ RADIONICE:
0d254b9
dr. sc. Ivor Antaras Penda

Završni rad je samostalan pisani znanstveni ili stručni rad u kojem student pod vodstvom mentora obrađuje izabranu temu. Tema se može odnositi na teorijsku i/ili praktičnu problematiku, pri čemu je poželjno da se u obradi neke teme teorijske spoznaje stavljaju izravno u funkciju rješavanja aktualnih praktičnih problema. Osnovna svrha i cilj izrade završnog rada jest da student nakon položenih ispita tijekom studija dokaže samostalnost i snalaženje u rješavanju teorijskih i praktičnih istraživačkih problema koji ne moraju imati karakter izvornosti..
Završni rad se izrađuje  po točno određenim pravilima – od strukture i elemenata do načina oblikovanja.

radionica održana 16. prosinca 2015.


SAVJETOVANJE:  NOVOSTI U OVRSI NA PLAĆI I NOVČANIM SREDSTVIMA

PREDAVAČ:
130xxz
Ante Vidović, dipl. iur., predavač

Ante Vidović, dipl.iur, predavač urednik stručnog časopisa Pravo i porezi te predavač pravne grupe kolegija na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment.

predavanje održano  11. travnja 2015. 


RADIONICA : NEPROFITNE ORGANIZACIJE U SUSTAVU PDV-A I POREZA NA DOBITAK

PREDAVAČ:
vuk
Jasna Vuk, dipl. oec., predavač

S obzirom na to da se od prosinca 2014. primjenjuje nešto drukčiji sustav oporezivanja dobitka, kojim su neprofitne organizacije prozvane na aktivan pristup uređivanju svoga poreznog položaja, neprofitne organizacije moraju preispitati svoj porezni položaj. Ako se trebaju prijaviti kao obveznici poreza na dobitak, one to moraju napraviti u određenom roku.
No, trebaju li se prijaviti ili ne, kada se trebaju prijaviti, ostaju li stalno u statusu poreznog obveznika, trebaju li fiskalizirati račune i o tome je li im prikladnije osnivati za određene djelatnosti trgovačko društvo, saznali ste na ovom aktualnom predavanju.

radionica održana 19. veljače 2015.


SAVJETOVANJE: POSEBNOSTI U POREZU NA DOHODAK

PREDAVAČ:
lucija
Lucija Turković Jarža, dipl. oecc.

Lucija Turković Jarža je savjetnica RRiF-a na području računovodstva i financija, primjene poreznih propisa u poslovanju te u vezi s tim piše stručne članke, predaje na seminarima,obavlja pismene i usmene konzultacije. Urednica je časopisa Računovodstvo, revizija i financije.

predavanje održano 11. veljače 2015.


RADIONICA:  KAKO PRAVILNO NAPISATI ZAVRŠNI RAD

VODITELJ RADIONICE:
mail

dr. sc. Dolores Pušar Banović, viši predavač

Dr. sc. Pušar Banović je nositelj kolegija Poduzetništvo , Tržište novca i kapitala i Poslovno planiranje i proračuni poslovanja na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment, kolegija iz kojih studenti često biraju teme svojih završnih radova. Kao mentor, dobro je upoznata sa problemima na koje studenti nailaze pri izradi rada – od izbora teme, pronalaženja literature, referenciranja i citiranja do tehničkih detalja. Kako da cijeli proces izrade završnog rada ne bude težak posao, a da završni rad bude kvalitetan studenti su saznali na ovoj radionici .

radionica održana 28. siječnja 2015.


SAVJETOVANJE: Novosti u ZDT-u s posebnim osvrtom na jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

PREDAVAČ:
130xxz
Ante Vidović, dipl. iur., predavač

Ante Vidović, dipl.iur, predavač urednik stručnog časopisa Pravo i porezi te predavač pravne grupe kolegija na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment.

predavanje održano  22. listopada 2014.


RADIONICA : KAKO ISKORISTITI NOVE MJERE POTICAJA ZAPOŠLJAVANJA

VODITELJ RADIONICE:
lucija
Lucija Turković Jarža, dipl. oecc.

Lucija Turković Jarža je savjetnica RRiF-a na području računovodstva i financija, primjene poreznih propisa u poslovanju te u vezi s tim piše stručne članke, predaje na seminarima,obavlja pismene i usmene konzultacije. Urednica je časopisa Računovodstvo, revizija i financije, te predavač na RRiF Visokoj školi za kolegij Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja.

predavanje održano  23. srpnja 2014.


SAVJETOVANJE:  FISKALIZACIJA

PREDAVAČ:

1Dekanica-slika
dr.sc. Đurđica Jurić, profesor visoke škole

Dr. sc. Đurđica Jurić je Dekan RRiF VŠ, predavač i nositelj kolegija Financijsko računovodstvo 1 i Financijsko računovodstvo 2 , objavljuje članke u znanstvenim i stručnim publikacijama, predaje na seminarima, sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Primjena  Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom započela je 1. siječnja 2013. godine, a riječ je o skupu mjera koje provode obveznici fiskalizacije kako bi se putem internetske veze Poreznoj upravi omogućio efikasniji nadzor ostvarenog prometa u gotovini.

predavanje održano  27. ožujka 2013.