Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

KARIJERNI SAVJETNIK Veleučilišta RRiFDubravka Cerle, mag.ed., predavač

Karijerno usmjeravanje studenata na Veleučilišta RRiF vodi predstavnica za karijerno usmjeravanje studenata. Zadaća karijernog savjetnika jest pomoći studentima u otkrivanju izazova njihovih budućih radnih mjesta.

Karijerna savjetnica sudjelovala je u ciklusu radionica Karijeriranje u sklopu projekta SKAZVO (projekt AZVO-a) o karijernom usmjeravanju studenata.

 

Projekt „Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenja kvalitete visokog obrazovanja“ sufinancirala je Europska unija u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskoga socijalnog fonda.

SKAZVO - Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja

Projekt SKAZVO - Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja (25.05.2016.-31.12.2020.) AZVO provodi u svrhu razvoja novog modela sustava vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Projektom će se razviti novi i unaprijediti postojeći postupci vanjskog vrednovanja hrvatskih visokih učilišta i studijskih programa, ali i unaprijediti kvaliteta studijskih programa te ojačati kompetencija zaposlenika visokih učilišta koji ih provode. Projektom će se uvesti i nove aktivnosti prikupljanja podataka i informiranja javnosti o visokom obrazovanju te razviti savjetodavne usluge namijenjene postojećim i budućim studentima. Vrijednost projekta je 20.391.217,54 kuna od čega je 85% izravna dodjela AZVO iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.).