Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

 

Na temelju Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a poradi zaštite osobnih podataka možete se obratiti na dolje navedene kontakt podatke.

Odgovorna osoba: Jasna Vuk, dipl.oec, viši predavač

Kontakt:
E-mail: veleuciliste@rrif.hr
Telefon: + 385 1 4699 735

Izjava o privatnosti
Pravilnik o kolačićima