Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI

Prvi korak u određivanju prirode nastaloga poslovnog događaja i njegova računovodstvenog obuhvaćanja jest poznavanje računovodstvenih standarda te način na koji su oni definirali knjigovodstveno priznavanje radi financijskog izvješćivanja. U ovoj su knjizi dani pročišćeni tekstovi izmijenjenih i dopunjenih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) i izmijenjenih i dopunjenih Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (dalje: HSFI) koji su trenutačno u primjeni (u 2020. godini).

Od zadnjeg izdanja protekle su četiri godine i zbog nastalih promjena bilo je potrebno objaviti tekstove računovodstvenih standarda kako bismo imali aktualno stanje za primjenu u praksi. Knjiga je namijenjena računovođama, revizorima i poreznim savjetnicima te studentima računovodstvenog usmjerenja.