Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Računovodstvo poduzetnika, XIII. nakl.

"Knjiženja poslovnih događaja prikazana su prema redoslijedu izvornoga RRIF-ovog Računskog plana za poduzetnike, XXVII. izdanje iz 2024. Uz knjiženja poslovnih događaja objašnjava se primjena Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja te MSFi-ja i MRS-a, poreznih i drugih propisa koji uređuju poslovanje poduzetnika odnosno nalažu određene postupke u knjigovodstvu poduzetnika. Primjeri poslovnih događaja s knjiženjima obrađeni su prema modelu temeljnice ili na "T" kontima. Knjiga je namijenjena računovođama u trgovačkim društvima svih djelatnosti, zadrugama, neprofitnim organizacijama koje obavljaju gospodarsku djelatnost, obrtnicima, slobodnim zanimanjima i OPG-ima koji su obveznici poreza na dobitak. Knjiga pruža građu i za izučavanje računovodstva i provođenje vježbi u obrazovnom sustavu." 

RRiF

 


Računovodstvo, revizija i financije 7/2024

 


Pravo i porezi 6/2024

 


Računovodstvo,revizija i financije 6/2024

 


Pravo i porezi 5/2024

 


Računovodstvo, revizija i financije 5/2024

 


Pravo i porezi 4/2024

 


Računovodstvo, revizija i financije 4/2024

 


Računovodstvo, revizija i financije 3/2024

 


Pravo i porezi 3/2024


Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja

"Prvi korak u određivanju prirode nastaloga poslovnog događaja i njegova računovodstvenog obuhvaćanja jest poznavanje računovodstvenih standarda te način na koji su oni definirali knjigovodstveno priznavanje radi financijskog izvješćivanja. Ova knjiga sadrži aktualne tekstove računovodstvenih standarda, kao pomoć u svakodnevnom radu računovodstvenoj struci." 

RRiF


Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi

"Nakon mnogih izmjena u sustavu PDV-a, izašao je najkompletniji priručnika o PDV-u. Ovo izdanje objašnjava primjenu PDV-a i donosi primjere za razne poslovne situacije, te je poznavanje ovog sustava od iznimnog značaja za ispravnost poslovanja."   

RRiF

 


Pravo i porezi 2/2024

 


Pravo i porezi 1/2024

 


Memento moneta

 


Računovodstvo, revizija i financije 2/2024

 


Računovodstvo, revizija i financije 1/2024

 


Komentar izmjena i dopuna Zakona o radu

 


Glossary: englesko-hrvatski računovodstveno-financijski rječnik

 


Research on economics of tobacco and tobacco taxation : national study - Croatia : [accelerating progress on tobacco taxes in low-and-middle income countries]

 

Monografija okuplja rezultate istraživanja provedenih u sklopu međunarodnog znanstvenog projekta Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low-and Middle-Income Countries. Dugoročni je cilj projekta kreirati učinkovitu politku kontrole duhanskih proizvoda i osmisliti strateški plan smanjivanja štete koju prouzorkuju, oslanjajući se na uzročno-posljedični odnos oporezivanja proizvoda i njihova konzumiranja.

 


Računovodstvo, revizija i financije: mjesečnik za poslovnu praksu 9/2022.

 


Priručnik za uvođenje eura

"Prelazak na novu službenu valutu zahtijeva prilagodbu računovodstva radi ispravnog evidentiranja i prikazivanja poslovnih događaja u poslovnim knjigama u prijelaznom razdoblju te druge prilagodbe u vezi sa sastavljanjem financijskih izvješća i poreznih prijava, obračuna plaća i dr. nakon što 1. siječnja 2023. postanemo 20. članica europodručja. Ovim Priručnikom omogućujemo Vam da na praktičnim primjerima i stručnim objašnjenjima spoznate što sve treba obaviti na putu do uvođenja eura te poslije kad on postane služenom valutom Republike Hrvatske."

RRiF


Računovodstvo, revizija i financije: mjesečnik za poslovnu praksu 8/2022.

 


Graditeljstvo : izbor pravnih i poreznih akata

"Graditeljski sektor čini važno područje hrvatskoga gospodarstva i jednu od izraženijih poluga njegova razvoja. Riječ je o sektoru koji je recentno izložen i nizu gospodarskih i pravnih izazova koji se nužno odražavaju i na niz pravnih akata koji su relevantni za uređenje čitave te branše. [...] Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih takvih pravnih i poreznih akata s ciljem da čitatelju, posebno onome koji pripada tome području, posluže kao koristan priručnik i pomagalo u kojemu će sve najvažnije od pravnog i poreznog sadržaja biti prikupljeno na jednome mjestu."

 


Pravo i porezi: časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu 7-8/2022.

 

 


Economics of Sustainability (e-knjiga)

Autori iz šest europskih zemalja nude znanstvene, poliperspektivne i multikulturalne uvide u pitanje ekonomije održivog razvoja kao ključnog istraživačkog polja suvremenog svijeta. Knjiga obuhvaća ekonomske, okolišne i društvene aspekte održivosti, a osim na razini globalne problematike, ovo područje razmatrano je i na mikrorazini lokalnih specifičnosti u Europi i ostatku svijeta.

 


Računovodstvo, revizija i financije: mjesečnik za poslovnu praksu 7/2022.

 


Pravo i porezi: časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu 6/2022.

 


Računovodstvo, revizija i financije: mjesečnik za poslovnu praksu 6/2022.

 

 


Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

"Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) su višeslojni oblik poduzetništva za koji postoje određena i opća porezno-računovodstvena pravila koja trebaju primjenjivati u svom poslovanju.

RRiF prvi u Hrvatskoj objavljuje priručnik za praktičnu uporabu kojim obuhvaća pet osnovnih oblika ovog poduzetništva. Klasifikacija se temelji na poreznom statusu koji određuje visina prihoda, ako ga nisu odabrali već kod same registracije OPG-a. Taj status glede poreza može biti da nisu porezni obveznici, zatim da su "paušalisti", da vode poslovne knjige jer su obveznici PDV-a i poreza na dohodak, te da su kao fizičke osobe zbog visine prihoda obvezni voditi knjigovodstvo prema računovodstvenim standardima i obveznici su poreza na dobitak i PDV-a, a mogu pak biti registrirani kao trgovačko društvo."

 


Intelektualni kapital: 30 godina teorije i prakse u svijetu i Hrvatskoj

 

"Zajednica za unapređenje intelektualnog kapitala Hrvatske gospodarske komore izdala je monografiju Intelektualni kapital  30 godina teorije i prakse u svijetu i Hrvatskoj povodom obilježavanja 30 godina pojave koncepta upravljanja intelektualnim kapitalom u svijetu i povodom 20 godina od osnutka Zajednice. U izradi monografije sudjelovala su 34 autora."

 


Računovodstvo poduzetnika: s primjerima knjiženja (2021.)

"Gradivom izloženim u ovoj knjizi se obrađuje primjena HSFI-ja, ali se u velikoj mjeri vodi računa o svim poduzetnicima koji primjenjuju MSFI-je (veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa). U ovoj knjizi obrađen je praktičan način evidentiranja poslovnih događaja po pravilima dvostavnog knjigovodstva namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima bez obzira na to jesu li trgovačka društva ili imaju neki drugi pravni status kao što su npr. fizičke osobe – obveznici poreza na dobitak. U novom izdanju ažurirani su i usklađeni sa zakonskim promjenama dosadašnji tekstovi ali su dodani i novi dijelovi teksta kako bi se bolje objasnili neki knjigovodstveni postupci koje smo prepoznali iz komunikacije s našim čitateljima i suradnicima iz poslovne prakse."

Urednik, dr. sc. Šime Guzić

 


 

Zakon o obveznim odnosima (2021.)

 

Urednički pročišćeni tekst sa stvarnim kazalom (Nar.nov. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) 

 


RRiF-ov računski plan za poduzetnike (2021.)

 

"Ovaj izvorni RRiF-ov računski (kontni) plan namijenjen je pravnim osobama – poduzetnicima u trgovačkim društvima (d.o.o., j.d.o.o., d.d., k.d. i j.t.d.) svih djelatnosti jer je primijenjeno načelo univerzalnosti računa, tj. mogu ga primijeniti trgovačka, uslužna i proizvodna društva. Zadruge i privatne profitne ustanove također trebaju voditi računovodstvo prema ovom poduzetničkom računskom planu i koristiti one račune koji se pojavljuju u njihovu poslovanju. Podružnice inozemnih osnivača i poslovne jedinice nerezidenata vode računovodstvo kao i trgovačka društva u RH. RRiF-ov Računski plan namijenjen je i fizičkim osobama (obrtnicima, javnim bilježnicima, odvjetnicima i dr.) koji umjesto poreza na dohodak plaćaju porez na dobitak."

Autori

 


Hrvatski računovodstveni sustav (2020.)

 

"Prvi korak u određivanju prirode nastaloga poslovnog događaja i njegova računovodstvenog obuhvaćanja jest poznavanje računovodstvenih standarda te način na koji su oni definirali knjigovodstveno priznavanje radi financijskog izvješćivanja. U ovoj su knjizi dani pročišćeni tekstovi izmijenjenih i dopunjenih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) i izmijenjenih i dopunjenih Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (dalje: HSFI) koji su trenutačno u primjeni (u 2020. godini)."

 Urednica, dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović