Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Glossary: englesko-hrvatski računovodstveno-financijski rječnik

 

 

Research on economics of tobacco and tobacco taxation : national study - Croatia : [accelerating progress on tobacco taxes in low-and-middle income countries]

 

Monografija okuplja rezultate istraživanja provedenih u sklopu međunarodnog znanstvenog projekta Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low-and Middle-Income Countries. Dugoročni je cilj projekta kreirati učinkovitu politku kontrole duhanskih proizvoda i osmisliti strateški plan smanjivanja štete koju prouzorkuju, oslanjajući se na uzročno-posljedični odnos oporezivanja proizvoda i njihova konzumiranja.

 

Računovodstvo, revizija i financije: mjesečnik za poslovnu praksu 9/2022.

 

Priručnik za uvođenje eura

"Prelazak na novu službenu valutu zahtijeva prilagodbu računovodstva radi ispravnog evidentiranja i prikazivanja poslovnih događaja u poslovnim knjigama u prijelaznom razdoblju te druge prilagodbe u vezi sa sastavljanjem financijskih izvješća i poreznih prijava, obračuna plaća i dr. nakon što 1. siječnja 2023. postanemo 20. članica europodručja. Ovim Priručnikom omogućujemo Vam da na praktičnim primjerima i stručnim objašnjenjima spoznate što sve treba obaviti na putu do uvođenja eura te poslije kad on postane služenom valutom Republike Hrvatske."

RRiF

Računovodstvo, revizija i financije: mjesečnik za poslovnu praksu 8/2022.

Graditeljstvo : izbor pravnih i poreznih akata

"Graditeljski sektor čini važno područje hrvatskoga gospodarstva i jednu od izraženijih poluga njegova razvoja. Riječ je o sektoru koji je recentno izložen i nizu gospodarskih i pravnih izazova koji se nužno odražavaju i na niz pravnih akata koji su relevantni za uređenje čitave te branše. [...] Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih takvih pravnih i poreznih akata s ciljem da čitatelju, posebno onome koji pripada tome području, posluže kao koristan priručnik i pomagalo u kojemu će sve najvažnije od pravnog i poreznog sadržaja biti prikupljeno na jednome mjestu."

 

Pravo i porezi: časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu 7-8/2022.

 

 

Economics of Sustainability (e-knjiga)

Autori iz šest europskih zemalja nude znanstvene, poliperspektivne i multikulturalne uvide u pitanje ekonomije održivog razvoja kao ključnog istraživačkog polja suvremenog svijeta. Knjiga obuhvaća ekonomske, okolišne i društvene aspekte održivosti, a osim na razini globalne problematike, ovo područje razmatrano je i na mikrorazini lokalnih specifičnosti u Europi i ostatku svijeta.

 

Računovodstvo, revizija i financije: mjesečnik za poslovnu praksu 7/2022.

 

Pravo i porezi: časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu 6/2022.

Računovodstvo, revizija i financije: mjesečnik za poslovnu praksu 6/2022.

 

 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

"Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) su višeslojni oblik poduzetništva za koji postoje određena i opća porezno-računovodstvena pravila koja trebaju primjenjivati u svom poslovanju.

RRiF prvi u Hrvatskoj objavljuje priručnik za praktičnu uporabu kojim obuhvaća pet osnovnih oblika ovog poduzetništva. Klasifikacija se temelji na poreznom statusu koji određuje visina prihoda, ako ga nisu odabrali već kod same registracije OPG-a. Taj status glede poreza može biti da nisu porezni obveznici, zatim da su "paušalisti", da vode poslovne knjige jer su obveznici PDV-a i poreza na dohodak, te da su kao fizičke osobe zbog visine prihoda obvezni voditi knjigovodstvo prema računovodstvenim standardima i obveznici su poreza na dobitak i PDV-a, a mogu pak biti registrirani kao trgovačko društvo."

 

Intelektualni kapital: 30 godina teorije i prakse u svijetu i Hrvatskoj

 

"Zajednica za unapređenje intelektualnog kapitala Hrvatske gospodarske komore izdala je monografiju Intelektualni kapital  30 godina teorije i prakse u svijetu i Hrvatskoj povodom obilježavanja 30 godina pojave koncepta upravljanja intelektualnim kapitalom u svijetu i povodom 20 godina od osnutka Zajednice. U izradi monografije sudjelovala su 34 autora."

 

Računovodstvo poduzetnika: s primjerima knjiženja (2021.)

"Gradivom izloženim u ovoj knjizi se obrađuje primjena HSFI-ja, ali se u velikoj mjeri vodi računa o svim poduzetnicima koji primjenjuju MSFI-je (veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa). U ovoj knjizi obrađen je praktičan način evidentiranja poslovnih događaja po pravilima dvostavnog knjigovodstva namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima bez obzira na to jesu li trgovačka društva ili imaju neki drugi pravni status kao što su npr. fizičke osobe – obveznici poreza na dobitak. U novom izdanju ažurirani su i usklađeni sa zakonskim promjenama dosadašnji tekstovi ali su dodani i novi dijelovi teksta kako bi se bolje objasnili neki knjigovodstveni postupci koje smo prepoznali iz komunikacije s našim čitateljima i suradnicima iz poslovne prakse."

Urednik, dr. sc. Šime Guzić

 

Zakon o obveznim odnosima (2021.)

 

Urednički pročišćeni tekst sa stvarnim kazalom (Nar.nov. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) 

 

RRiF-ov računski plan za poduzetnike (2021.)

 

"Ovaj izvorni RRiF-ov računski (kontni) plan namijenjen je pravnim osobama – poduzetnicima u trgovačkim društvima (d.o.o., j.d.o.o., d.d., k.d. i j.t.d.) svih djelatnosti jer je primijenjeno načelo univerzalnosti računa, tj. mogu ga primijeniti trgovačka, uslužna i proizvodna društva. Zadruge i privatne profitne ustanove također trebaju voditi računovodstvo prema ovom poduzetničkom računskom planu i koristiti one račune koji se pojavljuju u njihovu poslovanju. Podružnice inozemnih osnivača i poslovne jedinice nerezidenata vode računovodstvo kao i trgovačka društva u RH. RRiF-ov Računski plan namijenjen je i fizičkim osobama (obrtnicima, javnim bilježnicima, odvjetnicima i dr.) koji umjesto poreza na dohodak plaćaju porez na dobitak."

Autori

 

Hrvatski računovodstveni sustav (2020.)

 

"Prvi korak u određivanju prirode nastaloga poslovnog događaja i njegova računovodstvenog obuhvaćanja jest poznavanje računovodstvenih standarda te način na koji su oni definirali knjigovodstveno priznavanje radi financijskog izvješćivanja. U ovoj su knjizi dani pročišćeni tekstovi izmijenjenih i dopunjenih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) i izmijenjenih i dopunjenih Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (dalje: HSFI) koji su trenutačno u primjeni (u 2020. godini)."

 Urednica, dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović