Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom temeljem sporazuma o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o nabavi i osiguranju, dostupnosti te korištenju elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija.
Na Portalu je osiguran pristup i bazama podataka s licencijom Sveučilišta u Zagrebu.

Pristup bazama podataka  moguće je ostvariti putem elektroničkog AAI@EduHr identiteta koji imaju zaposlenici, nastavnici i studenti svake ustanove iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dostupne su one baze koje se nalaze u okviru nacionalne licence (takvih je većina) i baze u otvorenom pristupu.

PRIRUČNIK ZA PRETRAŽIVANJE


CRORIS

Baza podataka Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI postala je dio Informacijskog sustava znanosti Republike Hrvatske - CroRIS. Svi podaci uneseni u CROSBI prebačeni su u novi sustav i dostupni sa svim dosadašnjim te ponekim novim funkcionalnostima.

CroRIS (Croatian Research Information System) nacionalni je informacijski sustav znanosti u Republici Hrvatskoj koji na jednom mjestu okuplja cjelovitu i sveobuhvatnu znanstvenu publicistiku hrvatskih istraživača. Uključena su sva područja znanosti, sve ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, sve vrste publikacija i radova koji proizlaze iz istraživačkih aktivnosti.

Velik dio podataka nalazi se na portalu sustava CroRIS, te je javan i dostupan svima zainteresiranima bez registracije. Za registraciju na portalu, korisnici trebaju imati AAI@EduHr kako bi bili u mogućnosti uređivati podatke.  

 


INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS

International Scientific Publications je skup on-line znanstvenih časopisa s otvorenim pristupom, koje objavljuje Science Events Ltd.

Pravila o otvorenom pristupu omogućavaju besplatno pretraživanje i korištenje članaka i tekstova iz  postojeće baze časopisa, kao i priliku autorima da budu dostupni većem broju korisnika, povećavajući time  citiranje svojih znanstvenih djela.


HRČAK

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima (ili bar bibliografskim podacima i sažetcima svojih radova).

Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem prebiranja (prema abecedi ili prema području znanosti) ili pretraživanja prema raznim poljima.


DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DOAJ (Directory of Open Access Journals) je sveobuhvatna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. DOAJ želi uključiti što više časopisa iz svih znanstvenih područja, pazeći da se radi o vrijednim časopisima s provjerenom kvalitetom sadržaja. Svaki uključeni časopis mora imati recenzijski postupak ili kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje, mora periodično izlaziti i mora biti dostupan , tj. u otvorenom pristupu. Baza trenutno uključuje 2000 časopisa.


REPEC (Research Papers in Economics)

Ova baza nastala je zajedničkim zalaganjem volontera iz preko 99 zemalja, s ciljem razmjene informacija i istraživanja iz područja ekonomije. Cilj projekta je decentralizirana baza radnih materijala, članaka i softverskih komponenti. REPEC-ovi materijali su besplatni.


 BOOKBOON

Preuzimanje besplatnih e-knjiga i udžbenika.

GOOGLE SCHOLAR (hrv. GOOGLE ZNALAC)

Jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene i stručne literature. Mogu se pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitoriji itd.

Svaki znanstveni rad se povezuje s publikacijama u kojima je već citiran, a  također se pokazuju i drugi tematski srodni objavljeni radovi.


OPENAIRE EXPLORE

Portal koji promiče otvorenu znanost omogućavanjem besplatnog pristupa člancima iz brojnih područja, na više jezika. Portal nudi mogućnost pretraživanja i pregledavanja aktualnih projekata temeljenih na načelima otvorene znanosti.


ARXIV

Baza podataka otvorenog tipa, s pristupom cjelovitim tekstovima iz područja društvenih, prirodnih i tehničkih znanosti, s posebnim kategorijama koje uključuju ekonomiju, financije i statistiku.


CITESEERX

Bibliografska baza podataka društvenih i tehničkih znanosti, s besplatnim pristupom PDF-inačicama znanstvenih radova.


DART-EUROPE E-THESES PORTAL

Otvoreni pristup istraživačkim radovima s čak 572 sveučilišta iz 29 europskih zemalja. Baza obuhvaća sljedeća područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti i tehničke znanosti.