Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

 

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

 

Veleučilište RRiF nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Veleučilišta RRiF na domeni https://www.rvs.hr.


Stupanj usklađenosti:
Mrežno sjedište https://www.rvs.hr zbog nerazmjernog opterećenja djelomično je usklađeno sa Zakonom. Pojedine neusklađenosti su navedene u nastavku.


Neusklađen sadržaj:
Znatan dio prethodno objavljenih sadržaja nije analiziran zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa.
Slike nemaju pridružen prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava. Slike nemaju prikladan tekstualni (alt atribut) i zvučni naziv na hrvatskom jeziku. Postoji dio grafičkih elemenata koji imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
Videosadržaji nemaju titlove.
Krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje, veličine i vrste fonta, kao ni kontrasta teksta i pozadine.
Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice neki obrasci ili dokumenti)
Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi. Dio poveznica prikazan je s uputnicama poput: Ovdje, Više, Pročitajte itd.
Naslovna stranica sadrži rotirajući banner kao dinamički element koji se ne može zaustaviti ili proizvoljno pokrenuti
S obzirom na to da sadržaji na web stranici nastaju u suradnji većeg broja nastavnika, mogući su propusti u načinu objave novih sadržaja.


Podizanje razine pristupačnosti:
Veleučilište RRiF radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.


Priprema Izjave o pristupačnosti:
Ova je izjava sastavljena 25. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Veleučilišta RRiF. Izjava je zadnji put revidirana 25. rujna 2020. Veleučilište RRiF će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni ili nakon što se uoče novi nedostaci.


Povratne informacije i podaci za kontakt:
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Veleučilište RRiF. Sve upite vezane uz pristupačnost korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: veleuciliste@rrif.hr, na broj telefona: 01/4699-735 ili poštom na adresu Martićeva 29, 10000 Zagreb.
Veleučilište RRiF dužno je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti (čl. 9. st. 2. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, NN 17/19)


Postupak praćenja provedbe propisa:
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.