Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Predsjednik Upravnog vijeća RRiF Visoke škole za financijski menadžment

Branimir Markota, dipl. oec.

“Znanje omogućava uspjeh! – Misao je vodilja RRiF grupe od samih početaka djelovanja.Ta se misao provlači i kroz ciljeve koje smo postavili otvaranjem ovog studija i koja će nas, a vjerujem i Vas voditi kroz studiranje na našoj školi.

Naša je vizija obrazovati Vas u motivirane stručnjake računovodstva i financija, koji će se uspješno uključiti u praksu te biti sposobni pratiti stalne mijene i zahtjeve koje pred nas postavlja moderno globalizirano tržište i gospodarska praksa.

RRiF grupa za svoje studente uvijek ima otvorena vrata, kako tijekom studiranja, tako i nakon završetka studija.”

Dobrodošli!

Telefon: 01. 46 99 735
E-mail: visoka-skola@rrif.hr