Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta RRiF

Branimir Markota, dipl. oec.

“Znanje omogućava uspjeh! – Misao je vodilja RRiF grupe od samih početaka djelovanja. Ta se misao provlači i kroz ciljeve koje smo postavili otvaranjem ovog studija i koja će nas, a vjerujem i Vas voditi kroz studiranje na našoj školi.

Naša je vizija obrazovati Vas u motivirane stručnjake računovodstva i financija, koji će se uspješno uključiti u praksu te biti sposobni pratiti stalne mijene i zahtjeve koje pred nas postavlja moderno globalizirano tržište i gospodarska praksa.

RRiF grupa za svoje studente uvijek ima otvorena vrata, kako tijekom studiranja, tako i nakon završetka studija.”

Dobrodošli!


Telefon: 01/4699-735
E-mail: veleuciliste@rrif.hr

Članovi Upravnog vijeća Veleučilišta RRiF: dr.sc. Vlado Brkanić, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, Branimir Markota, dipl.oec., mr. sc. Dragan Rudan, Ante Vidović, dipl.iur