Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Statut RRiF Visoke škole za financijski menadžment

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Dopusnica za izvođenje studija: KLASA UP/I-602-04/05-12/00003  URBROJ 533-07-06-12
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je u svibnju 2006. izdalo je Dopusnicu za:
Obavljanje djelatnosti RRiF Visokoj školi za financijski menadžment u Zagrebu, Martićeva 29.

RRiF Visoka škola za financijski menadžment u Zagrebu, izvoditi će stručni studij za računovodstvo i financije smjer računovodstveno-financijski  u trajanju od tri godine čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova.

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE

Dopusnica za izvođenje studija:  KLASA UP/I-602-04/13-13/00057  URBROJ 533-20-14-0004
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je u srpnju 2014. izdalo Dopusnicu za:
Obavljanje djelatnosti RRiF Visokoj školi za financijski menadžment u Zagrebu, Martićeva 29.

RRiF Visoka škola za financijski menadžment u Zagrebu, izvoditi će Specijalistički diplomski stručni studij Korporativne financije u trajanju od dvije godine čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.

Akti ustanove