Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Sustav upravljanja kvalitetom na RRIF VŠ provodi se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, Bolonjskom deklaracijom visokog obrazovanja, Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), kriterijima za vanjsko vrednovanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje te strateškim dokumentima i internim aktima RRiF VŠ.
POLITIKA KVALITETE RRiF VISOKE ŠKOLE ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT

Sažetak Strateškog plana RRiF Visoke škole za financijski menadžment

Priručnik sustava osiguranja kvalitete na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment u Zagrebu

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment


U svrhu osiguranja kvalitete nastave i poučavanja, koje je usmjereno na studente, definirana je praksa evaluacije nastave i nastavnika koja se izvodi i putem studentske ankete  - na kraju svakog semestra.
Studentska anketa se provodi od početka izvođenja nastave na RRiF Visokoj školi - od ak. god. 2007/08. za stručni studij za računovodstvo i financije te  od ak. god. 2014/15. za specijalistički diplomski stručni studij Korporativne financije. Rezultati ankete iznimno su važni pri provođenju aktivnosti osiguravanja kvalitete na RRiF Visokoj školi.

Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije
Studentska anketa (vrednovanje rada nastavnika) - ak. god. 2021/22.