Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

RRiF Visoka škola za financijski menadžment osnovana je u svibnju 2006. godine u Zagrebu. Osnivač RRiF Visoke škole je RRiF Plus d.o.o., jedno od društava RRiF grupe čija je djelatnost usko vezana za područje  financija, poreza i prava trgovačkih društava. Vodeću poziciju RRiF je stekao slijedeći misao kako uspjeti znači biti znalac u svojoj struci i održati korak s vremenom što se može postići samo ako ste na izvoru temeljito provjerenih i pravodobnih informacija.


Sama ideja za osnivanjem stručnog studija iznikla je iz dugogodišnjeg iskustva RRiF grupe na području savjetovanja gospodarskih subjekata i neprofitnih organizacija iz navedenih područja.

Studijski programi RRiF Visoke škole temelje se na načelima Bolonjskog procesa, što je u skladu s odredbama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju. Programi objedinjavaju suvremena teorijska saznanja na području ekonomije nužna za obrazovanje ekonomista ovoga profila s njihovom primjenom u gospodarskoj praksi, uzimajući pritom u obzir primjenu postojećih zakonskih propisa i standarda.

Temeljne vrijednosti RRiF Visoke škole jesu:

• dugogodišnje iskustvo i ugled osnivača Visoke škole – RRiF plus d.o.o. na području savjetovanja iz područja računovodstva, financija i poreza,

• obrazovanje studenata u području koje im omogućava brzo zapošljavanje nakon završetka studija, kao i aktivno sudjelovanje RRiF VŠ u zapošljavanju studenata,

• individualan pristup nastavnog osoblja svakom pojedinom studentu,

• osigurana dostupnost nastavnika – savjetnika i nakon završetka studija,

• stručno i kompetentno nastavno osoblje koji djeluju u cilju prenošenja i promicanja znanja na području financijskog menadžmenta, financijskog računovodstva i izvješćivanja, poreznog izvješćivanja i dr.,

• visok stupanj etičnosti u poslovanju RRiF Visoke škole.