Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Misija, vizija i temeljene vrijednosti Veleučilišta RRiF

MISIJA:

Izvrsnost i inovativnost u obrazovanju studenata, budući računovodstveno financijskih stručnjaka koji će temeljem stečenih kompetencija biti spremni suočiti se sa svim izazovima svoje struke te biti fleksibilni kada je riječ o promjenama i potrebama hrvatskog gospodarstva u međunarodnom okruženju.

VIZIJA:

Biti vodeći usko specijalizirani stručni studij  utemeljen na europskim vrijednostima  koji će biti  prvi izbor studentima koji svoju buduću karijeru vide u računovodstveno financijskoj struci.


TEMELJNE VRIJEDNOSTI VELEUČILIŠTA RRiF:

  • Izvrsnost kao mjera za kontinuirani napredak  svakog dionika  i Veleučilišta u cjelini što je preduvjet za njihov daljnji razvitak.
  • Odgovornost svakog dionika Veleučilišta RRiF je promicati akademske slobode i institucijsku autonomiju jer to je osnovni preduvjet za napredak samog Veleučilišta ali i društva u cjelini.
  • Dostupnost na svim razinama - od dnevne dostupnosti nastavnika za studentske potrebe, dostupnosti literature i opreme, dostupnost stručnih službi Veleučilišta, dostupnost Dekana i Prodekana.
  • Individualni pristup nastavnog osoblja svakom pojedinom studentu.
  • Izravna povezanost Veleučilišta RRiF s tržištem rada koja omogućava učinkovitiji i brži kontakt studenata s potencijalnim poslodavcima.
  • Kontinuitet suradnje s alumnijima u okviru cjeloživotnog obrazovanja i stručne pomoći u rješavanju strukovnih izazova.
  • Visoki stupanj etičnosti svih dionika u obrazovnim i svim drugim poslovnim aktivnostima Veleučilišta RRiF.