Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Veleučilište RRiF

SJEDIŠTE I MJESTO IZVOĐENJA STUDIJA

Sjedište Veleučilišta RRiF je u Zagrebu, Martićeva  29.

Nastava na Veleučilištu RRiF održava se u sjedištu Veleučilišta
u Martićevoj  29 / 1. – 3. kat,  u moderno opremljenim učionicama i kabinetima.

Matični broj: 2094266

Osobni identifikacijski broj: 83402443227

IBAN: HR9124020061100468628 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Veleučilište RRiF – Zagreb, Martićeva ul. 29, zastupano po dekanici dr. sc. Đurđici Jurić, upisano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS 080569077.