Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Održan webinar - Godišnja financijska i porezna izvješća za 2020. i novosti u 2021.

Objavljeno
29.01.2021.

Godišnja financijska i porezna izvješća za 2020. i novosti u 2021.

Studenti RRiF Visoke škole su imali priliku besplatno prisustvovati webinaru s temom "Godišnja financijska i porezna izvješća za 2020. i novosti u 2021."

Pred računovođama je jedan od najvažnijih poslova – sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za 2020. godinu. Kvalitetna priprema za taj posao preduvjet je za istinito i fer izvješćivanje u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda kao i za točan obračun poreznih davanja u skladu s odredbama poreznih propisa.

U 2021. godini dolazi do bitnih novosti u oporezivanju koje su važne za rad u računovodstvu. Riječ je o promjenama u području oporezivanja dohotka i dobitka te o novostima u PDV-u i fiskalizaciji.

Iz udobnosti svojeg ureda ili doma na ovom webinaru sudionici su imali priliku saznati sve bitne informacije za kvalitetnu pripremu za sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za 2020. i pregled novosti u poreznim propisima u 2021. godini.