Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Ujednačavanje stručnih naziva

Objavljeno
09.11.2022.

Na zahtjev osobe koja je na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Nar. Nov. 119/22.), odnosno prije 22. listopada 2022., završila preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije, odnosno koja je završila specijalistički diplomski stručni studij Korporativne financije, RRiF Visoka škola će bez naknade izdati uvjerenje o ujednačavanju stručnoga naziva kako slijedi:

  • osoba koja je prije stupanja na snagu Zakona stekla stručni naziv stručni prvostupnik/-ica (baccaleraus) ekonomije stupanjem na snagu Zakona stječe stručni naziv prvostupnik/-ica (baccaleraus) ekonomije (bacc. oec.).

 

  • osoba koja je prije stupanja na snagu Zakona stekla stručni naziv stručni/a specijalist/ica Korporativnih financija stupanjem na snagu Zakona stječe stručni naziv magistar/magistrica Korporativnih financija (mag. oec.).


Za izdavanje potvrde o ujednačavanju stručnog naziva potrebno je poslati zahtjev na
e-mail: visoka-skola@rrif.hr sa naznakom stručnog naziva za koji se traži ujednačavanje.