Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Poslovno planiranje i izrada poslovnog plana

Objavljeno
01.11.2021.

Hoće li rasti kamatne stope, a vi planirate pokrenuti ili proširiti svoj business i financirati ga iz kredita? Trebate saznati što vas čeka! Morate napraviti plan! Upravo ovaj program cjeloživotnog obrazovanja na RRiF Visokoj školi će vam to i omogućiti.

Naučite izraditi poslovni plan za pokretanje svog posla (start up-a), pokretanje investicija u trgovačkom društvu ili obrtu, za pripajanje, spajanje i druge statusne promjena ili za korištenja sredstava iz EU fondova.

Poslovni plan prvi je korak priprema za svaki poslovni pothvat. On je vodič za njegovu realizaciju i instrument je za prikupljanje potrebnih financijskih sredstava. Poslovni plan neizostavan je kod investicijskih projekta i tada je potrebno sastaviti studiju izvedivosti (feasibility study) koja je uz analizu koristi i troškova (cost-benefit analysis) sastavni dio dokumentacije za ishodovanje financijskih sredstava EU fondova.

Sadržaj programa „Poslovno planiranje i izrada poslovnog plana“


Predavač: dr.sc. Dolores Pušar Banović, prof. v. š.

Dr.sc. Dolores Pušar Banović dugogodišnji je profesor RRiF VŠ na stručnom i specijalističkom diplomskom studiju i vanjski suradnik na nekoliko visokoškolskih institucija. Konzultant je s dugogodišnjim iskustvom u poslovnom savjetovanju te licencirani voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. U svom radu posebno se bavi izradom poslovnih planova i studija izvedivosti te izradom strategija razvoja i strateških planova, a konzalting usluge pruža iz područja upravljanja financijama i kontrolingom poduzetnika. Održala je niz radionica i treninga iz područja korporativnih financija, financijske analize, poslovnog planiranja i budžetiranja kapitala, kontrolinga, procjene vrijednosti poduzeća, poslovnih kombinacija, financijskih tržišta i institucija, financijskih instrumenata i upravljanja rizikom.Program traje 30 nastavnih sati i počinje 29. studenog 2021. godine.
  Program se izvodi online tri dana u tjednu (utorak / srijeda / četvrtak)  od 17,00 – 20,10.  Polaznicima se putem e-maila šalje pisani materijal -  prezentacije u pdf formatu i excel predložak za izradu poslovnog plana. Po završetku edukacije RRiF Visoka škola izdaje Uvjerenje polaznicima.

Cijena programa je 2.800,00 kn.  U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja.

Polaznici se prijavljuju putem e-mail adrese: visoka-skola@rrif.hr
Detaljnije informacije na tel. 01 4699 735