Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Petra obranila specijalistički diplomski rad

Objavljeno
24.10.2019.

Dana 30.09.2019. studentica PETRA IGREC
uspješno je obranila specijalistički diplomski stručni rad na temu:

Oporezivanje PDV-om u prometu dobara unutar EU i trećih zemalja

Mentor: dr. sc. Ljerka Markota, prof.v.š.

Petra, čestitamo!