Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Obranjeni završni radovi

Objavljeno
22.12.2020.

Dana 22.12.2020. studentica MARTINA BALAŽ
uspješno je obranila završni rad na temu: Uvoz dobara u Europsku uniju na primjeru medicinskih maski

Mentor: mr. Anja Božina, viši pred.


Dana 22.12.2020. studentica IVANKA MARINOVIĆ
uspješno je obranila završni rad na temu:  Rizik i očekivani povrat investiranja u realnu imovinu kompanija

Mentor: dr.sc. Dragoljub Amidžić, prof. v.š.


Dana 22.12.2020. student TOMISLAV KRSTIČEVIĆ
uspješno je obranio završni rad na temu: Praktična motrišta osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu

Mentor: Ante Vidović, dipl.iur., viši predavač