Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Obavijest o nastupnom predavanju

Objavljeno
13.01.2023.

RRiF Visoka škola 
za financijski menadžment 
Zagreb, Martićeva 29 

KLASA: 602-03/22-09/6 
URBROJ.: 443-02-23-4

Zagreb, 9. siječnja 2023. 

 

Na temelju članka 3. Pravilnika o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja Vijeća Veleučilišta i visokih škola  (Nar. Nov. br.: 119/05) te prijedloga Stručnog povjerenstva, utvrđujem da će predloženik 

 

Goran Topić, mag. iur. 

  

za izbor u nastavno zvanje predavača na 
RRiF Visokoj školi za financijski menadžment, Zagreb  

održati nastupno predavanje  23. siječnja 2023. u 18,15 sati
u predavaonici D5 RRiF Visoke škole za financijski menadžment 

 s temom pod naslovom: 

 STATUSNE PROMJENE KOD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 

 

Dekanica 

dr.sc. Đurđica Jurić, prof. struč. stud