Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr
Objavljeno
12.03.2023.


Veleučilište RRiF

Zagreb, Martićeva 29

 KLASA: 602-03/22-09/11
URBROJ: 443-02-23-6

 

Zagreb, 10. ožujka 2023. 

Na temelju članka 3. Pravilnika o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja Zbora veleučilišta Republike Hrvatske (Nar. Nov. br.: 119/05) te prijedloga Stručnog povjerenstva, utvrđujem da će predloženica

 

 

Iva Marjanović Kavanagh, dipl. oec.

za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača na

Veleučilištu RRiF

 

održati nastupno predavanje

22. ožujka 2023. u 16,30 sati
u predavaonici D7 Veleučilišta RRiF

 s temom pod naslovom

 

Prepreke harmonizaciji financijskog izvještavanja u EU

 

 

 

 

Dekanica

dr.sc. Đurđica Jurić, prof. struč. stud

 

Dostaviti:

Stručnom povjerenstvu
Predloženici
Članovima Vijeća veleučilišta
Oglasna ploča Veleučilišta RRiF