Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Nove stručne prvostupnice na RRiF VŠ

Objavljeno
08.01.2020.

Dana  23.12.2019. studentica Renata Berisha

uspješno je obranila završni rad na temu:

Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) kao temeljno financijsko izvješće

mentor: Jasna Vuk, dipl. oec., viši predavač

Renata, čestitamo!!


Dana  27.12.2019. studentica Kristina Kuhar

uspješno je obranila završni rad na temu:

Pojmovno određenje i temeljne vrste interne revizije

mentor: Anamarija Wagner, dipl. oec., predavač

Kristina, čestitamo!!


Dana  30.12.2019. studentica Monika Petrovečki

uspješno je obranila završni rad na temu:

Praktična pitanja izvanrednog otkaza poslodavca

mentor: Ante Vidović, dipl. iur., viši predavač

Monika, čestitamo!!


Dana  30.12.2019. studentica Ana Toplak

uspješno je obranila završni rad na temu:

Računovodstvo i porezno praćenje troškova osoblja

mentor: Jasna Vuk, dipl. oec., viši predavač

Ana, čestitamo!!


Dana  30.12.2019. studentica Anđela Zeko

uspješno je obranila završni rad na temu:

Inovativnost i poduzetništvo

mentor: dr.sc. Ivica Voloder, viši predavač

Anđela, čestitamo!!