Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Nova stručna prvostupnica

Objavljeno
14.11.2019.

Dana 14.11.2019. studentica KORNELIJA VOJVODA
uspješno je obranila završni rad na temu:

Kreiranje poslovnog plana poduzeća Pak d.o.o. kao alata pokretanja poslovnog pothvata

Mentor: Gordana Zoretić, univ. spec. oec., predavač

Kornelija, čestitamo!