Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Nova stručna prvostupnica RRiF VŠ

Objavljeno
22.07.2019.

Dana  15.07.2019. studentica LANA REP GARIĆ
uspješno je obranila završni rad na temu:

Evidencija i praćenje dugotrajne materijalne imovine kod obveznika poreza na dobit

Mentor: Jasna Vuk, dipl. oec., viši predavač

Lana, čestitamo!!