Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Martina Anđelić obranila završni rad

Objavljeno
02.09.2021.

Naša studentica Martina Anđelić pod mentorstvom Ante Vidovića, v. pred.  6.9.2021. godine uspješno je obranila svoj završni rad na temu: "Preoblikovanje društava i mogući rizici".

 

Čestitamo novoj stručnoj prvostupnici!