Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Karlo Štriga obranio završni rad

Objavljeno
27.05.2021.

Naš student Karlo Štriga pod mentorstvom dr. sc. Miroslava Gregureka, prof. v. š.  uspješno je obranio svoj završni rad na temu Analiza nenamjenskih gotovinskih kredita odabranih banaka koje posluju u Republici Hrvatskoj.

Čestitamo dragom Karlu u ime cijele RRiF VŠ!