Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

HANFA - natječaj za studentske znanstvene i stručne radove

Objavljeno
06.09.2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu Hanfa) ovim putem zainteresiranih apsolventima ili studentima objavljuje poziv za natječaj za dostavu studentskih znanstvenih i stručnih radova u „Godišnjoj nagradi Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove“ za 2021. godinu. 

U radovima je potrebno obraditi jednu od predloženih tema:

„Financijske inovacije (engl. Fintech) - prilike i rizici“

„Održivost mirovinskih sustava u okolnostima sekularnih stagnacija i demografskog starenja populacije“

„Utjecaj kriptovalute na tradicionalnom tržištu kapitala“

„Perspektive tržišta osiguranja u održivoj zelenoj ekonomiji“

„Uvođenje eura i utjecaj na sektor financijskih usluga u Republici Hrvatskoj“

Poziv je namijenjen isključivo osobama koje su studenti ili apsolutni jednog od sljedećih studija:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  • preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij.

Stručni rad predaje se u formi znanstvenog članka, i to u obliku izvornog znanstvenog članka, preglednog rada ili stručnog članka.

U razmatranje će se uzeti radovi koji se dostave, odnosno predaju putem poveznice na internetskoj stranici Hanfe do 16:00 sati dana 30. lipnja 2021.

Stručno povjerenstvo za ocjenu radova osnovano unutar Hanfe (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) razmotrit će, pregledati i evaluirati sve radove koji budu dostavljeni unutar navedenog roka i zadovoljavaju uvjete natječaja.

Povjerenstvo će predložiti, a Upravno vijeće Hanfe donijet će Odluku o izboru najboljih stručnih radova.

Tri najbolja rada nagradit će se novčanim iznosima od 15.000,00 kn neto za najbolji rad, 10.000,00 kn neto za drugoplasirani rad te 5.000,00 kn neto za trećeplasirani rad.

U slučaju suautorstva nagrada se dijeli na jednake dijelove između autora, pri čemu je broj suautora limitiran na najviše tri. Ako nijedan rad koji pristigne na ovaj poziv svojom kvalitetom ne zadovolji kriterije Povjerenstva, Povjerenstvo ima pravo ne dodijeliti nijednu od nagrada. Obavijest o odlukama Povjerenstva i Upravnog vijeća Hanfe objavit će se na internetskim stranicama Hanfe.

Namjera je Hanfe ovim pozivom dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima i potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upoznaju sa zbivanjima na financijskim tržištima. Osim navedenog, taj oblik suradnje omogućit će interaktivnost studenata s regulatornim tijelom sektora financijskih usluga u Republici Hrvatskoj. Neposrednim uvidom u procese na tržištu financijskih usluga studenti imaju priliku unaprijediti vlastitu kreativnost i razviti vještine znanstvenog istraživanja i rasuđivanja te nadograditi znanja i vještine stečene tijekom studija.

Detaljne informacije o oblicima i strukturi rada, dodatnoj dokumentaciji i načinu dostave možete pronaći ovdje , a sam rad možete predati ovdje .  


Za sve dodatne informacije povezane s ovim pozivom obratite se na adresu elektroničke pošte:  strucni.rad@hanfa.hr