Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Gostujuće predavanje u okviru kolegija Uvod u ekonomiju

Objavljeno
15.12.2021.

16.12.2021. u okviru nastave iz predmeta Uvod u ekonomiju održano je gostujuće predavanje dr.sc. Jakova Jandrića na temu: "Fiskalna politika, državni proračun i javni dug".

Dr.sc. Jakov Jandrić stalno je zaposlen na radnom mjestu predavača na University of Edinburgh, Škotska.

Nakon završenog studija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je kao broker u osiguranju, te vanjski suradnik i predavač na više visokih poslovnih škola od kojih i na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment.   

Nakon doktorskog studija na University of Edinburgh ostaje raditi kao postdoktorand, a kasnije i kao predavač. Istovremeno predaje na Newcastle University.

Od 2017. godine surađuje sa međunarodnim timom znanstvenika na istraživačkom projektu o problematici zaposlenja osoba starijih od 50 godina. 2021. godine postao je član četveročlanog tima koji rukovodi interdisciplinarnim projektom vrijednim 2 milijuna funti, koji financira Britanska vlada, u kojem istražuje međuodnos zaposlenja i zdravlja. U svojem se radu dr.sc. Jandrić fokusira na kritičko promišljanje o temama vezanim uz zapošljavanje, te ulogu ljudskih potencijala u poslovnim organizacijama. Autor je ili koautor većeg broja znanstvenih i stručnih članaka.

2015. godine je sa koautorima dr.sc. Jasminkom Samardžijom i dr.sc. Vladimirom Obradovićem, objavio udžbenik „Menadžment ljudskih potencijala u poslovnoj praksi“.