Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Održano gostujuće predavanje

Objavljeno
15.12.2022.

 

Dana 14. 12. 2022. održano je gostujuće predavanje na temu: "Prilike i izazovi znanstveno-istraživačkog rada u međunarodnom okruženju".

O predavaču:

Dr.sc. Jakov Jandrić predavač je na University of Edinburgh Business School u Škotskoj.

Nakon završenog studija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je kao broker u osiguranju, te vanjski suradnik i predavač na više visokih poslovnih škola od kojih i na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment.  

Nakon doktorskog studija na Sveučilištu u Edinburghu ostaje raditi na instituciji kao postdoktorand. Od 2021. godine dr.sc. Jandrić predaje na Newcastle University Business School. Vraća se na svoje matično Sveučilište u Edinburghu u siječnju 2022. godine kao stalno zaposlen predavač.

Od 2017. godine surađuje sa međunarodnim timom znanstvenika na istraživačkom projektu o problemima osoba starijih od 50 godina u zaposlenju. 2021. godine postao je član četveročlanog tima koji rukovodi interdisciplinarnim projektom vrijednim 2 milijuna funti, koji financira Britanska vlada, u kojem istražuje međuodnos zaposlenja i zdravlja. U svojem se radu dr.sc. Jandrić fokusira na kritičko promišljanje o temama vezanim uz zapošljavanje. Osim gore navedenog projekta, dr.sc. Jandrić trenutačno radi na još dva međunarodna projekta, od kojih se jedan odnosi na promišljanje uloge kolegijalnosti na sveučilištu, a drugi na tranziciju studenata kroz visokoškolsko obrazovanje. Autor je ili koautor većeg broja znanstvenih i stručnih članaka. 2015. godine je sa koautorima dr.sc. Jasminkom Samardžijom i dr.sc. Vladimirom Obradovićem, objavio udžbenik „Menadžment ljudskih potencijala u poslovnoj praksi“.