Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Čestitamo novim prvostupnicama ekonomije!

Objavljeno
26.06.2024.

Čestitamo novim prvostupnicama ekonomije:

 

DRLJAČA MARINA

Završni rad

Tema: "Interna revizija i upravljanje rizicima u društvu"

Mentor: Anamarija Wagner, dipl. oec., v. pred.

 


 

MARIĆ MIRJAM

Završni rad

Tema: "Analiza konkurencije primjenom SWOT analize, modela 5F i PESTEL analize na primjeru organizacije"

Mentor: Gordana Zoretić, univ. spec. oec., pred.

 


 

SUKIĆ ŠARIKA

Završni rad

Tema: "Kreiranje poslovnog plana poduzeća Meandar d.o.o. kao alata pokretanja poduzetničkog pothvata"

Mentor: Gordana Zoretić, univ. spec. oec., pred.