Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

Čestitamo novim magistrama korporativnih financija!

Objavljeno
18.03.2024.

Čestitamo novoj magistri korporativnih financija ELICI ŠUŠI koja je pod mentorstvom dr. sc. Ljerke Markote, prof. v. š. uspješno obranila svoj diplomski rad na temu: "Oporezivanje porezom na dobit i porezna prijava za 2023. godinu".

Čestitkama se pridružujemo i kolegici MIHAELI IVANČIĆ koja je 18.8.2024. godine obranila svoj diplomski rad na temu: "Utjecaj defanzivnih taktika kod preuzimanja trgovačkih društava" pod mentorstvom dr. sc. Borisa Sruka, pred., te time također postala magistra korporativnih financija.