Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Čestitamo novim diplomantima!

Objavljeno
23.11.2022.

Čestitamo našim diplomantima na uspješnom završetku studija!

 

ANĐELA ZEKO

Specijalistički diplomski rad

Tema:  „Eksterna revizija financijskih izvještaja društva LONIA d.d.“

Mentor: dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, profesor stručnih studija u trajnom izboru


ANA BOSAK

Specijalistički diplomski rad

Tema:  „Analiza financijskih izvještaja društva Plodine d.d.“

Mentor: dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, profesor stručnih studija u trajnom izboru


LUKA ALIĆ

Završni rad

Tema:  „Računovodstveni sustav u Japanu i Kini“

Mentor: dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, profesor stručnih studija u trajnom izboru


ANA ESTER STIPČEVIĆ

Specijalistički diplomski rad

Tema:  „ Financijska analiza poslovanja odabranih hrvatskih farmaceutskih društava“

Mentor: dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, profesor stručnih studija u trajnom izboru


GORAN KOMADINA

Završni rad

Tema:  „Načela poreznog postupka“

Mentor: Tino Bego, dipl. iur, viši predavač