Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Brankica, Tatjana i Mato, novi stručni prvostupnici

Objavljeno
08.10.2019.

Dana  30.09.2019. student MATO RAMLJAK
uspješno je obranio završni rad na temu:

Računovodstveni i porezni položaj troškova transportnih sredstava

mentor: Jasna Vuk, dipl.oec., viši predavač

Mato, čestitamo!!


Dana  04.10.2019. studentica TATJANA GRUBER
uspješno je obranila završni rad na temu:

Pravni i porezni položaj članova Radničkog vijeća

mentor:  Ante Vidović, dipl.iur., viši predavač

Tatjana, čestitamo!!


Dana  30.09.2019. studentica BRANKICA SEVER
uspješno je obranila završni rad na temu:

Promjena načina oporezivanja samostalnih djelatnosti

mentor: Mr. Anja Božina, viši predavač 

Brankice, čestitamo!!