Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Antonija i Maja obranile završne radove

Objavljeno
16.10.2019.

Dana  14.10.2019. studentica ANTONIJA FRLAN
uspješno je obranila završni rad na temu:

Računovodstveno i porezno praćenje dohotka od nesamostalnog rada i drugih dohodaka

mentor: Jasna Vuk, dipl. oec., viši predavač

Antonija, čestitamo!!


Dana  14.10.2019. studentica MAJA VAJZOVIĆ
uspješno je obranila završni rad na temu:

Oporezivanje građevinskih usluga i prometa nekretnina u Republici Hrvatskoj

mentor: dr.sc. Ljerka Markota, prof.v.š.

Maja, čestitamo!!